สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

กาพย์ยานี 11 กล่าวถึงทุเรียน

กาพย์ยานี 11 กล่าวถึงทุเรียน

ในพ.ศ.2427 สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ร.5 พระยาศรีสุนทรโวหาร(น้อย อาจารยางกูร) ได้แต่งกาพย์ยานี11กล่าวถึงทุเรียนไว้ ดังนี้ 

จักร่ำพันธุ์ทุเรียน             ชื่อเพี้ยนเปลี่ยนมากสาธารณ์                               

ทองสุกทองย้อยยาน        อีกทองหยิบยังทองทา

ทองคำก้านต่อต้น            ทองย่นใหญ่สาขา

กระปุกสุวรรณา               กระปุกนากหลากผิวพรรณ

ทุเรียนตลับทอง              สีเรืองรองดูฉายฉัน

ตลับนากผิวมัน                สีนากนั้นพรรณหนึ่งมี

ทุเรียนกบแม่เฒ่า             เป็นต้นเค้าแ่ต่เดิมที

กลเล็บเหยี่ยวปักษี           กบเม็ดในกบกิ่งแข็ง

ตั้งต้นเห-ราเดิม               ตอนต่อเติมมาปลูกแปลง

เห-ราใบมันแสง               เป็นมันยับจับนัยนา

ทุเรียนเห-ราง่อย              ดูหงอยก๋อยไม่แน่นหนา

หนึ่งเรียกชื่อเห-รา            ฟัดสมุดสุดหวานมัน

เรียกการะเกดพุ่ม              ผลปุ้มลุ่มงามตระการ

การะเกดแดงลำสาน          การะเกดเหลืองเรืองรัง

การะเกดสีเขียวสด            งามปรากฏนิลมณี

การะเกดตาเหมือนผี          ซึ่งตามเค้าเจ้าของสวน

ทุเรียนรสอร่อย                ชื่อสาวน้อยเนื้อนิ่มนวล

สาวชมเหมือนจะชวน         ให้ชมชิมลิ้มรสหอม

หนึ่งชื่อสาวสวรรค์             เหลือจะกลั้นจะอดออม

แพงถูกก็จะยอม               จะหมดมือซื้อสาวสวรรค์

ทุเรียนนางแดงโสก           ต้องวิโยคจึงจาบัลย์

แดงเถาเข้าพัวพัน              นางชมพู่ดูสดใส

หนึ่งนามนางกระเทย          ใครมิเคยรสแคลงใจ

เมล็ดตายทุกเมล็ดไป         ไม่มีเพาะเสาะสืบพันธุ์

นางหนักคู่นาล่า                แดงตาสานางเขียวมัน

นางตลับวิไลวรรณ             นางกระท้อนอ่อนละมุน

นางกระเทียมอีกนางลือ       ทั้งสองชื่อเหม็นเฉียวฉุน

สีเทียนนพคุณ                  ยวงใหญ่หนาน่าพิศวง

ทุเรียนแดงแม่เฒ่า             เป็นต้นเค้าอันใหญ่ยง

แดงเปียกเรียกนามคง         แดงช่างเขียนทุเรียนจร

ทุเรียนเขียวตำลึง              ทุเรียนหนึ่งนามมังกร

อีกชื่อนามกุญชร               เพราะเหลืองอ่อนดุจสีงา

กำปั่นและอีบาตร               โดยรสชาติก็โอชา

จำปีและจำปา                  เทียบด้วยสีมาลีสอง

จระเข้ยวงยาวใหญ่            สีประไพเหลืองเรืองรอง

ปลัดดำชื่อเจ้าของ             ปลากระโห้เทโพผล

ปักโขโมรานี้                    สองชื่อชี้ดูชอบกล

ปักเป้าแขนอ่อนปน            นางปากท่อธรณีไหว

สนั่นสนิทเนื้อ                   ผลโตเหลือยิ่งใครใคร

สองนามงามไสว               ผลน่าชมนมสวรรค์

หนึ่งชื่อพระสมุทร              อีละมุดรสหวานมัน

หมอนทองพ้องนามกัน        กับมะม่วงหมอนทองมี

ทุเรียนรูปโป้งโล้ง             เรียกหอยโข่งเขียวขจี

รูปรัดไม่เรียวรี                  อีกหอยขมกลมย่อมเยา

ทุเรียนชื่อสายหยุด            ชื่อสมมติด้วยกลิ่นเกลา

สีลานต้นเสลา                  สีนวลหวานคล้ายสีลาน

หนึ่งชื่อนกกระจิบ              ผลห่ามดิบดูตระการ

ก้านยาวผลย้อยยาน           อีกยวงปลิ้นกลิ่นรุนแรง

นางเป็ดรูปคล้ายเป็ด          ท้ายเฟ็ดเฟ็ดเรื่อสีแดง

พันธุ์หนึ่งชื่อแมลง-             ป่องท้ายงอนช้อยเชิดชู

ทุเรียนชื่อมีหลาย              แยกย้ายออกให้ดู

นักเลงเล่นพันตู                 เขามักรู้รูปพรรณ

เพราะเขาเคยสังเกต           ผลพูเภทเหตุสำคัญ

จึงกล้ามาพนัน                 ชนะกันด้วยแม่นหมาย


view