สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ขายปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพ โบกาฉิ สำหรับเกษตรกรทุกประเภท

ปุ๋ยอินทรีย์โบกาฉิคืออะไร?

ปุ๋ยอินทรีย์โบกาฉิ หมายถึง การนำเอาอินทรีย์วัตถุหลายชิดมาผ่านขบวนการหมักด้วยจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ( Effective Microorganisms) การหมักด้วยจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพเป็นเป็นการหมักแบบไม่เติมอากาศ ใช้เวลาหมักประมาณ 7 วัน สามารถนำมาใช้ได้ แท้จริงแล้วปุ๋ยอินทรีย์คือมูลของจุลินทรีย์ที่ขับถ่ายออกมาจากสารอาหารหรือวัตถุดิบที่ใส่ลงไป เช่นรำละเอียดและเปลือกธัญพืช


ดังนั้นสิ่งที่บ่งบอกถึงประสิทธิภาพของปุ๋ยอินทรีย์คือ
1.ความหลากหลายและปริมาณของจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ เพราะมูลของจุลินทรีย์แต่ละชนิดจะให้ประโยชน์ที่แตกต่างกัน
2. ประเภทของวัตถุดิบที่ใส่เพื่อเป็นอาหารของจุลินทรีย์ ต้องมีคุณลักษณะเป็นสารอาหารประเภทโปรตีน ซึ่งเป็นอาหารชั้น ยอดของจุลินทรีย์


มูลสัตว์หรือปุ๋ยคอก เช่น มูลวัว ควาย หมู ไก่ นกกระทา ฯลฯ ซึ่งมูลสัตว์เหล่านี้พบว่ามีกลิ่นเหม็น เป็นเพราะว่าในมูลสัตว์นั้นมีจุลินทรีย์เน่าเปื่อย (เชื้อโรค) อยู่มาก เมื่อนำไปใช้ในการปลูกพืชจะเป็นตัวชักนำโรคเข้าสู่ต้นพืช เพราะการทำงานของจุลินทรีย์เน่าเปื่อยที่มีอยู่ในมูลสัตว์ ดังนั้นเพื่อให้ปุ๋ยคอกมีประสิทธิภาพสูงจึงจะต้องหมักด้วยจุลินทรีย์อีเอ็มก่อน ซึ่งเมื่อใช้จะทำให้ดินโปร่งร่วนซุย ดินไม่อัดแน่น นั่นคือพื้นฐานการทำดินให้มีชีวิตที่พบง่ายด้วยตาเปล่าคือ ไส้เดือน ซึ่งบ่งชี้ว่าดินเริ่มกลับคืนสู่ความอุดมสมบูรณ์ตามแบบธรรมชาติดั้งเดิมด้วยการใช้จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ


ในอดีตบรรพบุรุษเราเคยนำเอามูลสัตว์ไปใส่ในดินเฉยๆ พืชพันธุ์ธัญญาหารงามอุดมสมบูรณ์ นั่นเพราะว่า จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพรออยู่ที่ดินก่อนแล้ว เมื่อได้มูลสัตว์ที่เรานำไปใส่ก็จะเข้ามาย่อยขยาย แล้วเร่งผลิตอาหารให้กับพืชต่อไป นั่นคือเกษตรธรรมชาติที่เกษตรกรเคยทำมาแล้วในอดีต แต่ปัจจุบันในพื้นดินที่ถูกทำลายแทบไม่มีจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพหลงเหลืออยู่ จึงจำเป็นต้องฟื้นคืนชีวิตของจุลินทรีย์เหล่านั้นตามกระบวนการโบกาฉิ จนได้มาเป็นปุ๋ยอินทรีย์โบกาฉิแบบที่สามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้เลยโดยตรง


ส่วนผสมของปุ๋ยอินทรีย์โบกาฉิ
1.มูลไข่ไก่
2.มูลโค
3.รำละเอียด
4.เปลือกธัญพืช
5.แกลบดิบ
6.แกลบเผา
7.กระดูกป่น
8.ไคโตซาน
9.ปุ๋ยปลา
10.EMหัวเชื้อจุลินทรีย์กว่า80ชนิด
11.ฮอร์โมนหมักธรรมชาติ
12.น้ำ

ทางเรายินดีให้คำปรึกษา เกี่ยวกับปุ๋ยอินทรีย์ หรือปุ๋ยชีวภาพ 


การเก็บรักษาปุ๋ยอินทรีย์โบกาฉิ
เก็บรักษาเมื่อโบกาฉิแห้งสนิท ควรเก็บรักษาในที่ร่มไม่โดนแดดโดนฝนและไม่มีความชื้น โบกาฉิสามารถเก็บรักษาได้นานประมาณ 1 ปี


การนำปุ๋ยอินทรีย์โบกาฉิไปใช้
1. การใช้โบกาฉิกับการปลูกพืช
1.1 รองพื้นแปลงปลูก โดยการผสมกับหญ้า ฟาง ซากอินทรีย์วัตถุหรือมูลสัตว์ทุกชนิด ฯลฯ ใช้ โบกาฉิโรยทับในปริมาณ 1-2 กำมือ/1 ตารางเมตร รดด้วยน้ำที่ขยายอีเอ็ม (อีเอ็ม/กากน้ำตาล/น้ำสะอาดในอัตราส่วน 1/1/1,000) ใช้จอบสับให้ส่วนผสมเข้ากันกับดิน ทิ้งให้อีเอ็มขยายปรับความสมดุลของดิน 7 วัน จึงนำพืชมาปลูก
1.2 โรยโบกาฉิที่แปลงปลูกพืชผักในปริมาณ 1-2 กำมือ/ตารางเมตร หรือโรยรอบทรงพุ่มของต้นพืชที่ปลูก คลุมทับเศษฟางแห้ง หญ้าแห้ง เพื่อเป็นการขยายเชื้อของอีเอ็ม
1.3 การปลูกพืชที่เก็บผลในระยะสั้นประมาณ 60 วัน ไม่ควรใช้โบกาฉิฟาง ควรใช้โบกาฉิมูลสัตว์ หรือปุ๋ยหมักจะได้ผลรวดเร็วทันความต้องการมากกว่า การใช้โบกาฉิแต่ละครั้งควรใช้ทีละน้อย และใช้บ่อยๆ พืชงามทันใจตามความต้องการ

2. การใช้โบกาฉิกับการปลูกไม้ผล
2.1 ปลูกใหม่ใช้รองก้นหลุมไม้ยืนต้น ขุดหลุมลึกประมาณ 60*60*60 ใช้เศษฟาง หญ้าแห้ง กิ่งไม้ มูลสัตว์ ซากวัตถุอินทรีย์อื่น ฯลฯ รองก้นหลุมโรยโกบาฉิ 1-2 กำมือ ผสมกับดินเป็นชั้น ชั้นละประมาณ 10-15 ซม. รดด้วยน้ำที่ขยายอีเอ็ม (อีเอ็ม/กากน้ำตาล/น้ำสะอาด ในอัตราส่วน 1/1/1,000) ใช้จอบสับให้ส่วนผสมให้เข้ากับดิน กลางหลุมใช้โบกาฉิผสมกับหญ้ากองดิน

ทุเรียนและผลไม้ทุกอย่างของสวนคุณไพบูลย์ปีนี้ อร่อยกว่าทุกๆปี เพราะเราใช้ โบกาฉิ เพื่อคืนชีวิตจุลินทรีย์ในดินขึ้นมาใหม่ 

หากเกษตรกรท่านใดสนใจ ปุ๋ยชีวภาพ, ปุ๋ยอินทรีย์โบกาฉิ ติดต่อทางสวนได้ครับสอบถาม และสั่งซื้อได้ที่

คุณอ้อ 

Tel: 082-210-0188 (แอดไลน์ได้) หรือ 087-136-4883

E-mail: witoon_aran@hotmail.com

FaceBookfacebook.com/suanpaiboon

view