สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ล่องแก่งทีลอเรที่อุ้งผาง

ล่องแก่งทีลอเรที่อุ้งผาง 

 

หากจะ นับสถานที่ล่องแกนในประเทศไทยนั้นก็มีไม่น้อย ซึ่งแต่ละที่แต่ละแห่งก็มีเสน่ห์แตกต่างกันไปของแต่ละที่แต่ละภูมิประเทศ เช่นเดียวกับที่ “น้ำตกทีลอเร” อยู่ในอำเภออุ้งผาง จังหวัดตาก ซึ่งมีฉากหลังเป็นความงามของสายน้ำใหญ่ที่ไหลผ่านหน้าผาสูงชัน ซึ่งตกลงสู่ลำน้ำแม่กลอง มีความสูงทั้งสิ้น 80 เมตร ณ ที่นี่มีกิจกรรมสำหรับนักท่องเที่ยวที่ชอบการผจญภัยในรูปแบบล่องแก่ง  จะมีขึ้นในฤดูน้ำหลากนั้น เพราะเส้นทางสายนี้จะมีความยาวของสายน้ำโดยเริ่มตั้งแต่ที่บ้านปะละทะ เป็นหมู่บ้านของชาวเผากระเหรี่ยงเก่าแก่ ช่วงแรกของการล่องแก่งนั้นจะเป็นเส้นทางที่คดโค้งไปตามแนวเขาป่าทึบที่อุดม สมบูรณ์เต็มไปด้วยพืชพรรณทางธรรมชาติ ผ่านหมู่บ้านกระเหรี่ยงโคทะ แล้วเข้าสู่แก่งเลเกติซึ่งเป็นแก่งที่ใหญ่และยาวหลายกิโลเมตร ณ บริเวณนี้ยังมีน้ำตกขนาดเล็กให้ได้ชื่นชมกันก่อนจะเข้าสู่แก่งคนมองซึ่งมี โขดหินจำนวนมาก แก่งสุดท้ายนั้นจะเป็นแก่งกะซิจิ๊เล แล้วจึงเข้าสู่เว้นน้ำไหลสู่เพิงผาริมน้ำ ตรงจุดนี้เองที่สามารถมองเห็นน้ำตกทีลอเรไหลผ่านหน้าผาลงสู่ผืนน้ำเบื้อง ล่างอย่างสวยงาม
            การล่องแก่งที่ทีลอเรมีความยาวทั้งสิ้น 27 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางทั้งสิ้น 6–7 กิโลเมตร ความยากของการล่องแก่งนี้จัดอยู่ในระดับ 3-4 จึงเหมาะแก่การล่องด้วยเรือยางหรือแพ ขากลับนั้นจะต้องเดินผ่านป่าทึบ สลับกับการขึ้นภูเจา สามารถมองเห็นสัตว์ป่ามากมาย ตรงนี้มีบริการนั่งช้างเดินป่าอีกด้วย รวมระยะทางขากลับอยู่ที่ประมาณ 30 กิโลเมตร นักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางท่องเที่ยวในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้งผาง จะต้องขออนุญาตจากเจ้าหน้าที่ก่อน โดยทางเจ้าหน้าที่จะมีแบบฟอร์มให้กรอกข้อมูลแล้วจึงจะได้ประทับตรา สป.7 เหตุที่ต้องขออนุญาตนั้นเพราะพื้นที่แห่งนี้ไม่ใช่เป็นพื้นที่ท่องเที่ยว แต่การที่เจ้าหน้าที่อนุญาตนั้นคือ อนุญาตเพื่อเข้าไปศึกษาธรรมชาตินั้นเอง
            นักท่องเที่ยวที่ต้องการล่องแพนั้นจะต้องเตรียมอุปกรณ์ให้ดี และควรจะปฏิบัติตามระเบียบและคำแนะนำของเจ้าหน้าอย่างเคร่งครัด

ที่มา : http://tourthai2012.blogspot.com
view