สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย

อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย

            หนึ่งในอุทยานแห่งชาติที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ นั้นคือ “อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย” โดยจักตั้งเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2524 การจัดตั้งอุทยานแห่งชาติในครั้งนี้นั้นเป็นไปเพื่อการักษาป่าไม้ซึ่งเป็นต้นน้ำสำคัญสายหนึ่งคือ “แม่น้ำท่าแพ” พร้อมทั้งเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่ยังอุดมสมบูรณ์อยู่ไม่ให้ผู้ใดเข้ามาทำลาย ลักษณะของอุทยานแห่งชาตินี้เป็นพุ่มหญ้าคาขนาดใหญ่ โดยมีเทือกเขาประกอบด้วยป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง และป่าดงดิม ทั้งยังสามารถพบเห็นสัตว์ป่านานาชนิดได้แก่ เม่น กระเต เสือไฟ อีเห็นข้างลาย หรือแม้กระทั่งเลียงผาซึ่งเป็นสัตวืที่ใกล้สูญพันธุ์และหายากชนิดหนึ่ง ภายในอุทยานนั้นมีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติมากมายเช่น ถ้ำค้างคาว ถ้ำหินงอกหินย้อย ซึ่งเป็นถ้ำที่มีขนาดใหญ่สวยงามเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะถ้ำแห่งนี้นั้นนักท่องเที่ยวจะได้เห็นค้างคาวนับแสนนับล้านตัวอาศัยอยู่ น้ำตกห้วยทรายขาว ซึ่งเป็นน้ำตกที่เกิดจากลำห้วยทรายขาวไหลผ่านหน้าผาสู่ชันลงสู่แอ่งน้ำขนาดเล็กเบื้องล่าง ตัวน้ำตกนั้นจะมีทั้งหมด 7 ชั้น นอกจากนั้นนักท่องเที่ยวยังจะได้พบกับน้ำตกตาดเดือน น้ำตกตาดดาว ซึ่งเป็นน้ำตกที่เกิดจากแม่น้ำท่าแพ ไหลตกจากหน้าผา น้ำตกทั้งสองนี้นับได้ว่าเป็นน้ำตกใหญ่อีกแห่งหนึ่ง
            นอกจากจะมีสถานที่ท่องเที่ยวดังที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น ทางอุทยานแห่งชาติฯ ยังจัดให้มีการเดินตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติอีก 2 เส้นทางด้วยโดยเส้นทางแรกนั้นเป็นเส้นทางที่เรียกว่า“เส้นทางชมตะวัน” เป็นเส้นทางที่ต้องเนไปตามไหล่เขาสูงชันในระดับปานกลาง เส้นทางนี้นักท่องเที่ยวจะได้เดินผ่านร่องน้ำในบางช่วง และยังได้ศึกษาป่าเบ็ญจพรรณ เท่านั้นยังไม่พอนักท่องเที่ยวยังได้ชมความงามของพระอาทิตย์ขึ้นในยามเช้าสมกับชื่อของเส้นทางชมตะวัน ระยะเวล่ในการเดินทางตามเส้นทางนี้นั้นใช้เวลา 2 – 3 ชั่วโมง เท่านั้น เส้นทางที่สองนั้นเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติของห้วยแม่น้ำท่าแพ ซึ่งป่าของเส้นทางนี้เป็นป่าดงดิบแล้ง สลับกับป่าเบ็ญจพรรณ นักท่องเที่ยวสามารถพบสัตว์ป่านานาชนิดได้ ณ เส้นทางสายนี้ว่าจะเป็นเก้ง กวาง หมูป่า ฯลฯ ทว่าเส้นทางสายนี้จะต้องเดินไปและวกกลับมายังจุดเดิม โดยการเดินทางใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง
            ทุกปีจะมีนักท่องเที่ยวมาที่นี่มากมายโดยทางอุทยานแห่งชาติจะจัดที่พักไว้ให้โดยนักท่องเที่ยวนำเต็นท์มาเองหรือจะมาเช่าที่อุทยานแห่งชาติก็ได้
            การเดินทางไปอุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัยนั้นไปตามทางหลวงหมายเลข 12 เส้นสุโขทัย – ตาก เลี่ยงเมืองไปประมาณ 15 กิโลเมตร แล้วไปตามเส้นทางหลวงหมายเลข 1294 อีกประมาณ 100 กิโลเมตรก็จะเข้าสู่อุทยานแห่งชาติฯ

ที่มา : http://tourthai2012.blogspot.com
view