สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

พระธาตุนาดูร

พระธาตุนาดูรพระธาตุของเมืองมหาสารคาม
จังหวัดมหาสารคามนั้นแม้จะเป็นเมืองเล็ก ทว่าเต็มไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวมากมาก นอกเหนือจากสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติแล้ว จังหวัดมหาสารคามยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองซึ่งเป็นที่รู้จักกัน ดีทั่วไปคือ “พระธาตุนาดูร”

การเดินทางไปพระธาตุนาดูรนั้นท่านสามารถเดินทางโดยรถโดยสารและรถส่วนตัว รถโดยสายนั้นให้ขึ้นที่ขนส่งจังหวัดมหาสารคามเลยเพราะมีรถผ่านหลายคัน ส่วนรถยนต์ส่วนตัวให้ขับไปตามเส้นทางโกสุมพิสัย - พยัคภูมิพิสัย ก่อนถึงอำเภอพยัคภูมิพิสัยราว 30 กิโลเมตรจะมีป้ายบอกทางไปพระธาตุนาดูน รวมทั้งหมดจากตัวเมืองไปยังพระธาตุประมาณ 65 กิโลเมตร ซึ่งถ้าขับรถมาจากตัวเมืองมีสถานที่น่าสนใจหลายแห่งให้แวะพักผ่อนเช่น วนอุทยานโกสัมพี และก่อนที่จะเดินทางเข้าไปพระธาตุนาดูนนั้น ประมาณหนึ่งกิโลเมตรจะมีกู่อยู่กู่หนึ่ง ซึ่งกู่นี้มีชื่อว่า “กู่สันตรัตน์”

พระธาตุนาดูน นั้นเป็นพระธาตุที่ชาวมหาสารคามเคารพเสื่อมใสมาก ย้อนไปเมื่อปี พ.ศ.2522 กรมศิลปากรและราษฎร์ในตำบลนาดูน ได้ขุดพบพระบรมสารีริกธาตุจากเนินดินที่เป็นซากโบราณสถาน ในบริเวณที่นาของราษฎร์ ท้องที่หมู่ที่ 1 ตำบลนาดูน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม พระบรมสารีริกธาตุมีสัณฐานดังเกล็ดแก้วประดิษฐ์สถานในผอบ 3 ชั้น ชั้นในเป็นทองคำ ชั้นกลางเป็นเงิน ชั้นนอกเป็นสำริด สวมซ้อนกันเรียงตามลำดับ และบรรจุอยู่ในสถูปจำลองอีกชั้นหนึ่ง เป็นสถูปทำด้วยทองสำริด ทรงกลมสูง 24.4 เซนติเมตร มีส่วนประกอบ 2 ส่วนคือ 1.ส่วนยอด สูง 12.3 เซนติเมตร  มีลักษณะ เป็นปล้องไฉน จำนวน 2 ปล้อง ส่วนบนสุดเป็นปลียอดกลม 2.ตัวสถูปทำด้วยทองสำริด มีลักษณะคล้ายระฆัง หรือโอคว่ำ ส่วนยอดของตัวสถูปสูง 12.1 เซนติเมตร จะรับเข้ากับส่วนล่างสุดของส่วนยอดพอดี ในครั้งนั้นชาวเมืองมหาสารคามรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งจึงคิดจะสร้างพระสถูป เจดีย์ไว้ประดิษฐานพระธาตุไว้ให้ถาวรมั่นคงแข็งแรงและเป็นสง่าราศีต่อ จังหวัด จึงเริ่มก่อนสร้างพระสถูปขึ้นในปี พ.ศ. 2525 จนล่วงถึงปี พ.ศ. 2529 พระสถูปจึงก่อสร้างแล้วเสร็จ พระธาตุนาดูนมีความงสูง 50.50 เมตร ฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส 35.70 เมตร สร้างเสร็จ เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2529 บนเนื้อที่ 902 ไร่ ซึ่งในบริเวณพระธาตุนั้นโอบล้อมไปด้วยต้นไม้นานาพรรณเขียวงาม และยังมีสถานที่สำคัญ คือศูนย์พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมจำปาศรี สร้างไว้เพื่อเก็บรักษาโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และเป็นแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับ อานาจักรจัมปาศรี นครโบราณของบริเวณนี้ซึ่งอยู่ในสมัยทวารวดี อายุประมาณพุทธศตวรรษที่ 13-16 นอกจากนั้นยังมีแหล่งโบราณคดีที่สำคัญๆ อีกมากมายเช่น สถานวิจัยพิพิธภณฑ์เรือนอีสาน ที่จำลองบ้านขอบชาวผู้ไทย บ้านประมง ลานไผ่ บ้านดนตรี บ้านหมอยา และบ้านเครื่องมือดักสัตว์ นอกจากนั้นแล้วบริเวณใกล้เคียงยังมี “เขตห้ามล่าสัตว์ป่านาดูร” ซึ่งเป็นแหล่งดูนกและซึกษาระบบนิเวศที่ดีอีกที่หนึ่ง ซึ่งในเขตห้ามล่าฯ นี้ท่านยังจะได้เห็น “ปูแป้ง” หรือในอีกชื่อที่รู้จักกันดีคือ “ปูทูลกระหม่อม” ซึ่งเป็นปูที่หายากและสวยงามอีกด้วย

ที่มา : http://tourthai2012.blogspot.com

view