สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

แก่งสะพือ

แก่งสะพือ

 

จังหวัด อุบลราชธานีเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีแม่น้ำสายใหญ่สายหลักผ่านนั้นก็คือ “แม่น้ำมูล” นั้นเอง เมื่อมีแม่น้ำสายใหญ่ไหลเช่นนี้แล้ว ก็เป็นเรื่องปรกติที่จะมีเกาะแก่งมากมายในแม่น้ำสายนั้นๆ  และที่นี่เองแก่งหนึ่งที่เป็นที่ขึ้นชื่อไม่น้อยกว่าที่ไหนๆ นั้นก็คือ “แก่งสะพือ” แก่งสะพืออยู่ที่อำเภอพิบูลมัสาหาร ห่างจากตัวจังหวัดอุบลราชธานีประมาณ 45 กิโลเมตร โดยไปตามทางหลวงหมายเลข 217 เดิมแก่งสะพือนี้มีชื่อว่า “ซำพืด” หรือ “ซำปื้ด” เป็นภาษาของส่วยแปลว่า “งูใหญ่”  หรือ “งูเหลือม” แต่เมื่อเรียกไปเรียกว่าจึงเพี้ยนเป็น “แก่งสะพือ” ในปัจจุบัน แก่งสะพือมีความงดงามตามธรรมชาติมีหินน้อยใหญ่เรียบรายสะลับซับซ้อน มีกระแสน้ำไหลผ่านและกระทบแก่งหินทำให้เกิดฟองสีขาวและเสียงดังอยู่ตลอดเวลา บริเวณริมแก่งนั้นมีศาลาพักร้อนตั้งอยู่เป็นจุดๆ เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้นั่งแวะชมบรรยากาศของแก่ง
                ราวช่วงเดือนมกราคมถึงพฤษภาคมนั้น จะเป็นช่วงเวลาที่นักท่องเที่ยวเดินทางไปเที่ยวแก่งสะพือเป็นจำนวนมาก เพราะเป็นหน้าร้อนระดับน้ำในแก่งจึงลดลงทำให้สามารถมองเห็นเกาะแก่งต่างๆ ได้อย่างชัดตาและสวยงาม และในช่วงเมษายนของทุกปี ในเทศกาลสงกรานต์ ทางอำเภอพิบูลมังสาหารจะจัดให้มีงานประเพณีสงกรานต์ที่แก่งสะพือ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและรักษาประเพณีอันดีงามของจังหวัดเอาไว้ ในช่วงนี้เองแก่งสะพือจะคึกตักเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวที่หลั่งไหลมาทั่วทุก สารทิศ
                ณ บริเวณเชิงสะพานข้างแม่น้ำมูลห่างจากแก่งสะพือราว 1 กิโลเมตร มีตลาดเก่าอยู่แห่งหนึ่งที่ยังคงอนุลักษณ์สภาพบ้านเรือนในรูปแบเดิมเอาไว้ ที่นี่มีการซื้อขายปลาที่ชาวบ้านจับขึ้นมาจากแม่น้ำมูลมากมาย ให้นักท่องเที่ยวได้เลือกซื้อเพื่อนำกลับไปปรุงเป็นอาหาร อีกสองสิ่งที่เป็นที่นิยมซื้อนำกลับไปเป็นของฝากกันก็ได้แก่ ซาลาเอาและหนังกบแห้ง ซึ่งสองสิ่งนี้นับว่าเป็นของฝากที่ขึ้นชื่อของที่นี่เลยก็ว่าได้

ที่มา : http://tourthai2012.blogspot.com
view