สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

อุทยานแห่งชาติภูจองนายอย


อุทยานแห่งชาติภูจองนายอย


นอกจากแก่งสะพือที่มีนักท่องเที่ยวนิยมไปเที่ยวกันมากแล้ว ที่อำเภออำเภอบุณฑริก อำเภอนาจะหลวย และอำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศลาวและประเทศกัมพูชา หรือที่เรียกกันว่า “สามเหลี่ยมมรกต” นั้น ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกเช่นภูจองนายอย ภูจองน้ำซับ ภูจอง ภูจันทร์แดง ภูพลาญสูง ภูพลาญยาว สถานที่ท่องเที่ยวเหล่านี้นั้นมีความงดงามตามธรรมชาติเป็นอันดับต้นๆ ซึ่งพื้นป่าของที่นี่เป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาพนมดงรักที่มีภูเขาใหญ่น้อย มากมาย โดยรวมทั้งสิ้นมีพื้นที่ประมาณ 428,750 ไร่ หรือ 686 ตารางกิโลเมตร

                จากการเข้าไปสำรวจของกรมป่าไม้พบว่าป่าแห่งนี้นั้นอุดมสมบูรณ์เต็มไปด้วย พรรณไม้และสัตว์ป่านานาชนิด และจากการสำรวจในครั้งนั้น วันที่ 1 มิถุนายน 2530 สถานที่แห่งนี้ได้ถูกจัดตั้งให้เป็นอุทยานแห่งชาติชื่อ “อุทยานแห่งชาติภูจอง-นายอย” นับได้ว่าเป็นอุทบายแห่งชาติลำกับที่ 53 ของประเทศไทย

                ลักษณะโดยทั่วไปของอุทยานแห่งชาติภูจอง-นายอยนั้น เป็นเทือกเขาใหญ่ซึ่งมีแหล่งต้นน้ำที่สำคัญของจังหวัดอุบราชธานี สภาพป่าเป็นป่าดิบเขา ป่าดิบแล้ง เบญจพรรณ และป่าเต็งรัง มีพรรณไม้ขึ้นอยู่หนาแน่อุดมสมบูรณ์ ดินนั้นส่วนมากจะเป็นดินลูกรังปะปนกับหินปูน มีสถานที่ท่องเที่ยวนาสนใจอยู่หลายแห่งเช่นแก่งลำดวน ภูดินดาษซึ่งเป็นจุดชมวิวบนหน้าผาสูงสามารถมองเห็นทัศนียภาพของสามประเทศที่ อยู่เบื้อล่างได้ ในอุทยานก็มีน้ำตกอยู่ไม่น้อยเช่น น้ำตกห้วยหลวง (ถ้ำบักเตว) น้ำตกจุ่มจิ๋ม หรือน้ำตกประโดนลออ น้ำตกห้วยหลวง น้ำตกเกิ้งแม่พอง ตลอดรวมไปถึงแก่งศิลาทิพย์ แก่งสามพันปี และแก่งกะเลา

                นอกจากนี้ทางอุทยานยังได้จัดที่พักไว้ให้นักท่องเที่ยวที่ต้องการพักผ่อนที่ อุทยาน ทั้งบ้านพักและจุดกางเต็นท์ ซึ่งนักท่องเที่ยวที่สนจะเข้าพักจะต้องติดต่อเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติก่อน

ที่มา : http://tourthai2012.blogspot.com

view