สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

กวางตุ้ง

กว้างตุ้ง

1.พันธุ์ กวางตุ้งมี 2 ประเภท พันธุ์ผักกาดขาวกวางตุ้ง.  ผักกาดเขียวกวางตุ้ง.  พันธุ์ที่นิยมปลูกจึงเป็นพันธุ์ลูกผสมต่างๆ ของบริษัทที่ผลิตออกมาเป็นพันธุ์ใหม่ๆ อยู่เสมอ ฉะนั้นเกษตรกรควรเลือกปลูกตามที่ตลาดต้องการ


2. การเตรียมดิน 
ผักกวางตุ้งก่อนปลูกต้องมีการเตรียมดินเหมือนกับพืชตระกูลกะหล่ำทั่วๆ ไป คือ ไถดิน ตากแดด 7-10 วัน พรวนดิน ใส่ปุ๋ยคอก หว่านปูนขาว ชักร่องแบบร่องผัก หรือแบบร่องสวน


3. วิธีการปลูก 
หลังจากเตรียมดินแล้ว รดน้ำให้ชุ่ม และพ่นสารคุมวัชพืชด้วย อะลาคลอร์ หรือเพนดิเมทาริน ทิ้งไว้ 1 คืน แล้วหว่านเมล็ดบางๆ หรือปัจจุบันใช้เครื่องหว่านเมล็ดแล้วเราสามารถกำหนดได้จะให้ถี่หรือห่างเท่าไรก็ได้ คุมด้วยฟางข้าวบางๆ รดน้ำใส่ปุ๋ย


4. การให้น้ำ 
โดยระบบสปริงเกอร์ หรือใช้เรือรดน้ำแบบร่องสวน ระยะแรกควรรดน้ำเช้า-เย็น พองอกแล้ววันละ 1 ครั้ง จากนั้นพิจารณารดน้ำอย่างสม่ำเสมอ


5. การเก็บเกี่ยว 
อายุกวางตุ้งที่สามารถเก็บเกี่ยวได้ประมาณ 40-45 วัน ก็ทำการตัดโคนต้นแต่งใบที่เสียออก มัด บรรจุถุง หรือเข่ง ส่งตลาด


6. โรค 
ที่สำคัญคือ โรคราน้ำค้าง ใบจุด ใบไหม้ โรคเน่า พิจารณาพ่นด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืช ไดเมทโธ ม็อบ แมนโคเซป และโพรพิเนป โดยพ่นตามการระบาดของโรค


7. แมลงศัตรู 
ที่สำคัญคือ ด้วงหมัดผัก หนอนใยผัก หนอนกระทู้ผัก หนอนเจาะยอด ควรพ่นด้วย ไดโครโทฟอส โปฟีโนฟอส อะบาเม็กติน และคลอร์ฟีนาเพอร์ ตัวใดตัวหนึ่งตามการระบาดของแมลงศัตรู

view