สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

กระเพรา

กระเพรา


1.พันธุ์ 
พันธุ์ของกระเพราส่วนมากเป็นลูกผสม ลักษณะใบใหญ่ก้านยาว เช่น  ลูกผสมของบริษัทต่างๆ ที่เจ้าของโควต้านำมาให้ปลูก


2. วิธีการเตรียมดิน
 เกษตรกรที่ปลูกเป็นการค้า ส่วนมากจะปลูกกระเพรา และโหระพาคู่กัน เพราะเมื่อพ่อค้าตัด ก็จะได้พืช 2 ชนิด การปฏิบัติดูแลวิธีการเหมือนกัน โดยไถดิน ตาก ประมาณ 7-10 วัน พรวนดิน ใส่ปุ๋ยคอกหลังจากขุดหลุมแล้ว


3. วิธีการปลูก
 ระยะปลูกประมาณ 35 x35 เซนติเมตร หลุมละ 1 ต้น หรือถ้าเป็นร่องผักหน้ากว้าง 4 ต้น ส่วนยาวแล้วแต่ความยาวของร่องผักโดยก่อนปลูก มีการเพาะกล้า เมื่อายุกล้าได้ประมาณ 1 เดือน หรือยาวประมาณ 1 คืบ รองก้นหลุมด้วยปุ๋ยคอกและปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตตรา 1 ช้อนกาแฟต่อหลุม


4. การให้น้ำ
 หลังปลูกควรรดน้ำให้ชุ่ม และทั่วถึงเนื่องจากกระเพรา เป็นพืชที่ต้องการน้ำมากเช่นกัน โดยพิจารณารดน้ำแบบสปิงเกอร์เช้า-เย็น จนกว่าจะตั้งตัวดี หรืออายุประมาณ 10 วัน ขึ้นไปก็พิจารณารดน้ำวันละ 1 ครั้ง


5 . การใส่ปุ๋ย 
กระเพราเป็นพืชกินใบ เพราะฉะนั้นเป็นพืชที่ต้องการปุ๋ยและน้ำมาก เมื่ออายุประมาณ 10 วัน ใส่ปุ๋ย 21-0-0 บางๆ และทุกๆ 15 วัน ก็ใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 และใส่ปุ๋ยทุกครั้งหลังมีการตัดส่งตลาด


6. การเก็บเกี่ยว
 กระเพราถ้าให้น้ำและใส่ปุ๋ยดีเมื่ออายุประมาณ 45-50 วัน ก็ตัดกิ่งขายได้แล้ว โดยพ่อค้าหรือเจ้าของโควต้านำคนงานมาตัดกิ่ง โดยเด็ดใบล่างที่เหลือง หรือช้ำออก มัดกำด้วยยางวง รดน้ำให้ชุ่ม บรรจุเข่ง ส่งตลาด สี่มุมเมือง ตลาดไท ตลาดศรีเมือง ราคาขึ้นอยู่กับปริมาณหรือพื้นที่ที่ปลูกมากน้อย และฤดูกาล ส่วนมากจะมีราคาฤดูฝน เกษตรกรจะตัดประมาณ 10 วันต่อครั้ง


7. โรค 
ที่สำคัญ คือ โรคใบไหม้ โรคเน่า โรคต้นเหี่ยว ควรพ่นด้วย แมนโดเซป หรือคาร์เบนดาซิม


8 . แมลง 
ที่สำคัญคือ เพลี้ยไฟ เพลี้ยอ่อน หนอนคืบ ควรพ่นด้วย เซฟริน 85 หรือ อิมิดาโดลพริด 

view