สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ถั่วแระ

ถั่วแระ 

             ลักษณะทางธรรมชาติ            
        * เป็นพืชไร่ประเภททนแล้งได้ดี  แม้จะเป็นพืชทนแล้งแต่มิได้หมายความว่าไม่ต้องการน้ำเสียเลย หากแต่ต้องการน้ำเพียงหน้าดินชื้นเท่านั้นก็เจริญเติบโตได้ดี  ในขณะเดียวกันหากได้รับน้ำมากจนพื้นดินแฉะก็จะทำให้เฝือใบ  ไม่ออกดอกติดฝัก  
            
 
       * ถั่วแระ คือ ถั่วเหลือง ที่อายุผลกลางอ่อนกลางแก่ เมล็ดยังเป็นสีเขียวหรือเขียวอมเหลืองเล็กน้อย  ผ่านการปรับปรงพันธุ์จนกระทั่งได้ขนาดเมล็ดใหญ่กว่าถั่วเหลืองไร่ทั่วๆไป (ถั่วเหลืองไร่ 100 เมล็ด/12-18 กรัม.......ถั่วแระ 100 เมล็ด/25-35 กรัม)  
            

        * ปลูกได้ทุกพื้นที่ ทุกภาค และทุกฤดูกาล ที่สามารถควบคุมปริมาณน้ำได้แน่นอน  เจริญเติบโตดีในดินร่วนปนทราย  มีอินทรีย์วัตถุมากๆ  ระบายน้ำดี  ไม่ทนต่อสภาพน้ำขังค้าง 

        * นิยมปลูกช่วงปลายฝนต่อต้นหนาว  เพื่ออาศัยความชื้นของเนื้อดินที่ได้รับน้ำตั้งแต่ช่วงหน้าฝนและได้รับน้าค้างในช่วงหน้าหนาว  แต่ช่วงหน้าฝนปลูกไม่ได้เพราะไม่สามารถควบคุมปริมาณน้ำได้จึงทำให้มีราคาแพง  ปัญหาควบคุมน้ำไม่ได้นี้  หากปรับรูปแบบแปลงปลูกจากปลูกบนพื้นดินมาเป็นปลูก

        * ชอบอากาศเย็นมากกว่าอากาศร้อน  ช่วงเดือน มี.ค. – เม.ย. อากาศจึงไม่ค่อยเหมาะสมต่อการปลูก   
            

        * ปลูกง่ายโตเร็ว  อายุเก็บเกี่ยว 60-65 วันหลังหยอดเมล็ด
            

        * เก็บเกี่ยวมื่อผลหรือฝักกลางอ่อนกลางแก่  หรือเมล็ดเต่ง 80 %  หรืออายุ 30-35 วันหลังดอกบาน  หรือ 60-65 วันหลังปลูก.........ช่วงหน้าร้อนผลจะทะยอยให้เก็บได้ 5-7 วัน  แต่ถ้าเป็นหน้าหนาวผลจะทะยอยให้เก็บได้ 12-14 วัน........ไม่ควรเก็บผลตอนแสงแดดจัดหรืออากาศร้อนเพราะจะทำให้ผลเหี่ยว คุณภาพไม่ดี   ควรเก็บตอนเช้ามืดและเมื่อเก็บเกี่ยวลงมาแล้วต้องเข้าร่มหรืออุณหภูมิห้องทันที        
            

        * การปลูกในนาข้าวหลังเกี่ยวข้าวหรือปลูกในแปลงผักหลังเก็บเกี่ยวผัก  นอกจากเป็นการตัดวงจรชีวิตเชื้อโรคในดินแล้ว  เศษซากต้นถั่วแระเมื่อไถกลบลงดินยังช่วยปรับสภาพโครงสร้างดินได้เป็นอย่างดีอีกด้วย   
            

        * ชาวญี่ปุ่น.  ไต้หวัน. นิยมบริโภคกันมาก  แต่ช่วงหน้าหนาวที่หิมะลงไม่สามารถปลูกกลางแจ้งได้จึงปลูกถั่วแระด้วยวัสดุปลูก (ดินปลูกปรุงสำเร็จ) ในภาชนะปลูก (ถุง) ภายในโรงเรือนที่ควบคุมอุณหภูมิได้  ซึ่งเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ามาก  
             

          สายพันธุ์
            
          กำแพงแสน-292.     เกาซุง-1.    ชิโรโนมาอิ.   ไวท์ไลออน. 
             

          เตรียมเมล็ดพันธุ์
            
          ตรวจสอบวันหมดอายุและภาชนะบรรจุเมล็ดพันธุ์........นำเมล็ดพันธุ์ลงแช่ในน้ำเกลือเจือจาง คัด
เมล็ดลอยทิ้งเพราะเสื่อมสภาพ  เลือกใช้เฉพาะเมล็ดจมน้ำ  นำขึ้นผึ่งลมให้แห้ง.........นำเมล็ดพันธุ์ที่เลือกได้แล้วคลุกกับ  “ไรโซเบียม”  แล้วจึงนำไปเพาะ  จะช่วยให้ต้นเมื่อโตขึ้นสมบูรณ์แข็งแรง
 
            
          เตรียมแปลง
            
       1.ไถดินเปล่าให้ขี้ไถขนาดใหญ่  ทิ้งตากแดดจัด 15-20 แดดเพื่อฆ่าเชื้อโรคและกำจัดเหง้าวัชพืช
            
       2. ใส่อินทรีย์วัตถุ  ปุ๋ยคอก (มูลวัวเนื้อ/นม + มูลไก่ไข่/เนื้อ + มูลค้างคาว + เลือด) หมักข้ามปี. ยิบซั่มธรรมชาติ.กระดูกป่น.เศษพืชบดป่น หว่านทั่วแปลงปลูกแล้วไถพรวนอินทรีย์วัตถุคลุกเคล้าลงดิน
            
       3. ไถยกร่องลูกฟูก  สันร่องกว้าง 50-60 ซม. โค้งหลังเต่า  สูงจากพื้นระดับ  30-50 ซม.  ร่องทางเดินระหว่างสันแปลงกว้าง 1 ม. ลึก 20-30 ซม.
       4. คลุมหน้าแปลงด้วยฟางแห้งหนาๆ            
       5. บ่มดินโดยรดด้วย  น้ำ + ปุ๋ยน้ำชีวภาพระเบิดเถิดเทิง (เน้น...เลือดและไขกระดูก)  ทุก 5-7 วัน  ติดต่อกันนาน 1 เดือน  เพื่อให้เวลาแก่จุลินทรีย์ปรับสภาพดิน  กำจัดเชื้อโรคและย่อยสลายอินทรีย์วัตถุให้เป็นฮิวมิค แอซิด.....เลือดหมักที่เป็นส่วนผสมในน้ำหมักชีวภาพระเบิดเถิดเทิงจะช่วยบำรุงให้ต้นถั่วแระคุณภาพดียิ่งขึ้น
            

           หมายเหตุ  : 
            
        - การเตรียมสารอาหารไว้ในดินล่วงหน้าก่อนต้นเจริญเติบโตหรือให้ต้นได้กินสารอาหารทันทีที่เริ่มงอก  ต้นถั่วแระซึ่งมีช่วงอายุเพียง 60-65 วัน ก็จะเจริญเติบโตและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  ดังนั้นช่วงเตรียมดินจึงควรใส่  ฮอร์โมนบำรุงราก.  เลือดสัตว์สด. โดยใส่ร่วมไปกับจุลินทรีย์หน่อกล้วยหรือปุ๋ยน้ำชีวภาพ
        - ถั่วแระตอบสนองต่อเปลือกไข่สดบดละเอียดดีมาก              
        - จากการที่พืชตระกูลถั่วทุกชนิดชอบจุลินทรีย์กลุ่ม  “คีโตเมียม – ไรโซเบียม – ไมโครไรซ่า”  ซึ่งจุลินทรีย์กลุ่มนี้มีมากในเปลือกถั่วลิสง หรือเศษซากพืชตระกูลถั่ว  ดังนั้น  เทคนิคการเตรียมดินโดยใส่เปลือกถั่วลิสงลงไปด้วยจะเป็นการดีอย่างมากสำหรับถั่วแระ
                        
          ระยะปลูก
            
          ระยะปลูก  15-20 ซม.  ที่ริมสันแปลงแบบแถวคู่สลับฟันปลา
            

                      
   ขั้นตอนการปฏิบัติบำรุงต่อถั่วแระ       
  
       1. ระยะต้นเล็ก
            
           - ให้น้ำ 100 ล. + ธาตุรอง/ธาตุเสริม 100 กรัม + สารสกัดสมุน
ไพร 250 ซีซี. ฉีดพ่นให้เปียกทั้งใต้ใบบนใบลงถึงพื้นพอหน้าดินชื้น  ทุก 5-7 วัน  ช่วงแดดจัด
           - ฉีดพ่นสารสกัดสมุนไพร  ทุก 2-3  วัน                
           หมายเหตุ  :
            
           -  เริ่มให้เมื่อแตกใบอ่อนได้ 3-5 ใบ
                   

       2. ระยะก่อนออกดอก
            
           -  ให้น้ำ 100 ล. + ธาตุรอง/ธาตุเสริม 100 ซีซี. + ฮอร์โมนไข่ 100 ซีซี.+ สารสกัดสมุนไพร 250 ซีซี.   ฉีดพ่นให้เปียกทั้งใต้ใบบนใบลงถึงพื้นพอหน้าดินชื้น  1-2 รอบ  ห่างกันรอบละ 5-7 วัน  ช่วงแดดจัด
            
           - ฉีดพ่นสารสกัดสมุนไพร  ทุก 2-3 วัน
            
             หมายเหตุ  :
            
           - เริ่มให้เมื่ออายุ 20 วัน หลังหยอดเมล็ด  ซึ่งช่วงนี้ถั่วแระจะเริ่มออกดอก
            
           - ฉีดพ่นรอบแรกแล้ว  ถ้ามีดอกออกมาไม่มากพอให้ฉีดพ่นรอบสอง  ห่างตากรอบแรก 5-7 วัน
         

         3. ระยะเริ่มติดฝัก – เก็บเกี่ยว
            
             - ให้น้ำ 100 ล. + 21-7-14 (200 กรัม)+ ธาตุรอง/ธาตุเสริม 100 ซีซี.+ไคโตซาน 100 ซีซี. + ฮอร์โมนไข่ 50 ซีซี. + แคลเซียม โบรอน100 ซีซี.+ สารสกัสมุนไพร 250 ซีซี.   ฉีดพ่นให้เปียกทั้งใต้ใบบนใบลงถึงพื้นพอหน้าดินชื้น  1-2 รอบ  ห่างกันรอบละ 5-7 วัน  ช่วงแดดจัด
             - ฉีดพ่นสารสกัดสมุนไพร  ทุก 2-3 วัน            
               หมายเหตุ  :
            
             - เริ่มให้หลังจากเริ่มติดฝักขนาดเล็ก  และให้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งเก็บเกี่ยว
     
             - ระยะที่ฝักพัฒนาได้ 50 เปอร์เซ็นต์แล้วฮอร์โมนน้ำดำ กับ  แคลเซียม โบรอน. 1 รอบ  จะช่วยให้คุณภาพผลผลิตดีมาก
            
             - ก่อนเก็บเกี่ยวไม่จำเป็นต้องบำรุงด้วยสูตร  “บำรุงผลแก่ก่อนเก็บเกี่ยว”  เพราะถั่วแระเก็บเกี่ยวเมื่ออายุฝักกลางอ่อนกลางแก่  
            
             - ตลอดอายุปลูกของถั่วแระไม่จำเป็นต้องให้ปุ๋ย (เคมี) ทางรากเพราะระยะเวลาสั้นมาก  การทำให้ถั่วแระมีสารอาหารกินอย่างเพียงพอนั้นแนะนำให้ใส่  “ปุ๋ยอินทรีย์หมักด้วยน้ำหมักชีวภาพระเบิดเถิดเทิง”  ไว้ก่อนตั้งแต่ช่วงเตรียมดินก็พอเพียงแล้ว
             - การให้  "เลือดหมัก"  โดยละลายน้ำรดโคนต้น 15-20 วัน/ครั้ง  จะช่วยบำรุงให้เมล็ดฝักขนาดใหญ่

view