สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

แตงโมไร้เมล็ด

แตงโมไร้เมล็ด 

              1. ปลูกแตงโม  พันธุ์ไร้เมล็ด สลับแถวหรือสลับต้นกับ  พันธุ์มีเมล็ด ลงไปก่อน  การบำรุงต้นทั้งสองสายพันธุ์ เช่น  เด็ดยอด - เลี้ยงยอด - ไว้ดอก   เหมือนกันตามปกติ
              2. เมื่อได้ดอกของทั้งสองสายพันธุ์แล้วให้นำ  เกสรดอกตัวผู้ของต้นพันธุ์มีเมล็ดไปผสมให้กับ  เกสรดอกตัวเมียของต้นพันธุ์ไร้เมล็ด  ด้วยวิธี  "ต่อดอก"  ตามปกติ
  
            3. เมื่อเกสรของดอกตัวเมียจากต้นพันธุ์ไร้เมล็ด ได้รับการผสมจากละอองเกสรตัวผู้ของต้นพันธุ์มีเมล็ดแล้ว  ผลที่เกิดมาจะไร้เมล็ดตามดอกต้นแม่
                
                 หมายเหตุ  :
                
              - แตงโมไร้เมล็ดมีเมล็ดพันธุ์โดยเฉพาะจำหน่าย  แต่ราคาแพงกว่าแตงโมมีเมล็ด
              - การปฏิบัติบำรุงทุกขั้นตอนต่อแตงโมไร้เมล็ดเหมือนแตงโมมีเมล็ดทุกประการ
 
             - แตงโมไร้เมล็ดไม่ได้หมายความว่าไม่มีเมล็ดเลยแม้แต่เมล็ดเดียว  เพียงมีเมล็ดสีน้ำตาลน้อยมากและขนาดเล็ก  เมล็ดส่วนใหญ่จะเป็นเมล็ดสีขาวอ่อนนิ่มเคี้ยวรับประทานได้เลย
                
              - การปฏิบัติบำรุงทุกขั้นตอนเหมือนแตงโมกินเนื้อทุกประการ
 

view