สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ชมพู่มะเหมี่ยว

ชมพู่มะเหมี่ยว                         

          ลักษณะทางธรรมชาติ                        
       * ปลูกได้ทุกพื้นที่ ทุกภาค และทุกฤดูกาล  เจริญเติบโตได้ดีทั้งในดินดำร่วนและดินเหนียว มีอินทรีย์วัตถุมากๆ ระบายน้ำดี  ต้องการความชื้นสูงทั้งในดินและความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ  การมีกล้วยแซมแทรกระหว่างต้นหรือแถวปลูกจะช่วยให้มะเหมี่ยวสมบูรณ์อยู่เสมอ
       * ต่างจากชมพู่อื่นตรงที่ต้นยิ่งแก่หรือยิ่งอายุมาก  ยิ่งให้ผลดก  ผลใหญ่  และคุณภาพดี โดยไม่ต้องตัดแต่งกิ่งทำสาว                        
       * ออกดอกติดผลจากทุกด้านของกิ่งแก่อายุข้ามปี ต้นที่สมบูรณ์มากๆออกดอกติดผลตามลำต้นแม้แต่ที่โคนรากก็ออกดอกติดผลได้ด้วย
       * ออกดอกติดผลตลอดปีแบบไม่มีรุ่น  การออกดอกจากท้องกิ่งมักออกพร้อมกันทั้งกิ่ง และกิ่งใดออกดอกติดผลจนเก็บเกี่ยว แล้วเว้นระยะประมาณ 3-4 เดือนก็จะออกดอกชุดใหม่อีก
       * ขยายพันธุ์ด้วยวิธีตอน.  ทาบกิ่ง.  ติดตา.  เสียบยอด.  ต้นที่ปลูกโดยการเพาะเมล็ดเสริมรากเปลี่ยนยอดจะโตเร็ว ให้ผลดก และคุณภาพดีโดยต้นไม่โทรม........การเพาะเมล็ดด้วยเมล็ดที่สมบูรณ์ 1 เมล็ดเมื่อนำไปเพาะจะเกิดต้นกล้า 4-7 ต้น  ใช้ขยายพันธุ์ได้ทุกต้นโดยไม่กลายพันธุ์                        
       * ให้ผลผลิตได้ 2-3 ปีหลังปลูก  เมื่อผลผลิตรุ่นแรกออกมาแล้วรุ่นต่อไปก็จะออกตามมาเรื่อยๆ                        
       * ทนต่อสภาพน้ำท่วมขังค้างนานได้ดี                        
       * เนื่องจากมะเหมี่ยวออกดอกติดผลแบบไม่มีรุ่น หลังจากที่ต้นเริ่มให้ผลผลิตแล้วต้องใช้.......

         วิธีบำรุงแบบมี  “ดอก + ผล”  หลายรุ่นในต้นเดียวกัน  ดังนี้                   
         ทางใบ  :                        
       - ให้น้ำ  100 ล.+ ฮอร์โมนไข่ 100 ซีซี.+ ธาตุรอง/ธาตุเสริม 100 กรัม + สารสกัดสมุนไพร 200 ซีซี.  ฉีดพ่นพอเปียกใบ  ทุก 7-10 วัน
        - ฉีดพ่นสารสกัดสมุนไพร  ทุก 3-5 วัน                           
         ทางราก  :                        
       - ใส่ปุ๋ยน้ำชีวภาพสูตรระเบิดเถิดเทิง + 21-7-14 (2 รอบ) สลับกับ  8-24-24 (1 รอบ) ห่างกันรอบละ 20-30 วัน  (1-1.5 กก.)/ต้นทรงพุ่ม 3-5 ม./เดือน
       - ให้น้ำปกติ  ทุก 2-3 วัน                        
   
         หมายเหตุ :                        
       - ให้แคลเซียม โบรอน. และฮอร์โมนน้ำดำ. 1-2 เดือน/ครั้ง
       - ให้จิ๊บเบอเรลลิน.  และ เอ็นเอเอ. 2-3 เดือน/ครั้ง
       - ให้ทางดินด้วยน้ำหมักชีวภาพสูตรระเบิดเถิดเทิงและจุลินทรีย์หน่อกล้วย 2-3 เดือน/ครั้ง
       - ใส่ปุ๋ยคอก (มูลวัวเนื้อ/วัวนม + มูลไก่ไข่/ไก่เนื้อ + มูลค้างคาว)+ ยิบซั่มธรรมชาติ  6 เดือน/ครั้ง                        
       - ใส่กระดูกป่นปีละ 1 ครั้ง                       
       - สวนยกร่องน้ำหล่อให้ลอกเลนก้นร่องขึ้นพูนโคนต้นปีละ 1 ครั้ง
       - ให้มูลค้างคาว 1-2 กำมือ/ต้นทรงพุ่ม 3-5 ม. โดยละลายน้ำรดบริเวณชายพุ่ม จะช่วยเสริมการออกดอกดีแต่มีข้อเสียที่เมล็ดจะมากและใหญ่  เพราะฉะนั้นต้องพิจารณาให้ดีว่าจะเอาดอกผลมากๆหรือเอาเมล็ดขนาดใหญ่
       - ฮอร์โมนธรรมชาติและฮอร์โมนวิทยาศาสตร์จะให้ประสิทธิภาพเต็มร้อยก็ต่อเมื่อ ต้นมีสภาพความสมบูรณ์สูง

view