สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

จากจาก

       ลักษณะทางธรรมชาติ

     * เป็นไม้ผลอายุยืนหลายสิบปี ปลูกได้ทุกพื้นที่ ทุกภาค และทุกฤดูกาล เจริญเติบโตดีในพื้นที่ลักจืดลักเค็มหรือน้ำทะเลขึ้นถึง  ชอบดินเหนียวมีอินทรีย์วัตถุมากหรือพื้นที่น้ำไหลทรายมูล
     * มีการเจริญเติบโตทางลำต้นช้ามาก ต้นที่อยู่ริมน้ำเมื่ออายุต้นมากหรือโตขึ้นส่วนลำต้นจะโน้มลงติดพื้นดินแล้วชูส่วนยอดขึ้น  ถ้ามีการจัดลำต้นให้ขึ้นตรงอยู่เสมอตั้งแต่เล็กก็จะเห็นลำต้นตั้งขึ้นเหมือนต้นมะพร้าว  ซึ่งลำต้นที่ตั้งตรงดีนี้จะให้ผลผลิตดกและดีกว่าต้นเอนนอนลงติดพื้นดิน
     * ส่วนลำต้นอยู่ในดิน  ส่วนใบจะอยู่เหนือพื้นดิน  ต้นที่สมบูรณ์มากส่วนเหนือพื้นดินอาจสูงได้ถึง 9-10 ม. จนเป็นพุ่มขนาดใหญ่               
     * ใบจากใบทำหลังคา  และมวนบุหรี่สูบได้               
     * จั่นหรือก้านดอกช่วงที่ยังเป็นดอก (ยังไม่เป็นผล) สามารถบีบเอาน้ำหวานออกมาได้เหมือนมะพร้าวหรือตาล  และน้ำหวานที่ได้นำมาทำน้ำส้มสายชู  น้ำตาล  น้ำตาลเมา  หรือทำแอลกอฮอร์ได้  เคยมีผู้ริเริ่มส่งเสริมการปลูกจากเพื่อนำมาแปรรูปเป็นแอลกอฮอร์ (เอทานอล)
     * ดอกที่ออกใหม่ๆอยู่ที่โคนต้น  ใช้รับประทานได้  รสช่าติเหมือนจาวมะพร้าว
     * ส่วนผลเรียกว่า  “ลูกจาก”  นำมาเชื่อมรับประทานกับไอสกริม  รสชาติอร่อยกว่า “ลูกชิด”  จากต้นชิดในเขตภาคเหนือ                 
     * ช่วงก่อนเข้าหน้าหนาว (ฝนต่อหนาว) และช่วงหน้าแล้งต้องให้น้ำทุกวันหรือวันเว้นวันพร้อมกับให้ยิบซั่มธรรมชาติ  กระดูกป่นหรือกากน้ำปลา ปุ๋ยคอก จะช่วยให้หน้าแล้งปีถัดไปจะมีผลไม่ขาดคอ                
     * ลักษณะทั่วไปเหมือนมะพร้าว                

       สายพันธุ์               
       มีสายพันธุ์เดียว คือ พันธุ์พื้นเมือง                 

       การขยายพันธุ์               
       เพาะเมล็ด.  แยกหน่อ (ดีที่สุด)                

       ระยะปลูก               
     - ระยะปกติ  6 X 6  ม.หรือ  6 X 8 ม.               
     - ระยะชิด   4 X 4  ม.หรือ  4 X 6 ม.                

       เตรียมดินและอินทรีย์วัตถุ                 
     - ใส่ปุ๋ยคอก (มูลวัวเนื้อ/นม + มูลไก่ไข่/เนื้อ/นกกระทา...แห้งเก่าข้ามปี)ปีละ 2 ครั้ง
     - ให้ยิบซั่มธรรมชาติ  ปีละ 2 ครั้ง                
     - ให้กระดูกป่น  ปีละ 1 ครั้ง
     - ให้ขี้แดดนาเกลือ  ปีละ 2 ครั้ง                  
     - คลุมโคนต้นด้วยเศษพืชแห้งหนาๆเต็มพื้นที่บริเวณทรงพุ่มล้ำออกไปถึงนอกเขตทรงพุ่ม
     - ให้ปุ๋ยน้ำชีวภาพระเบิดเถิดเทิงหรือจุลินทรีย์ 1-2 เดือน/ครั้ง               
       หมายเหตุ :               
     - การฝังซากสัตว์ เช่น หอยเชอรี่  ปลาสด  เป็นชิ้นเท่าลูกมะนาวหรือบดละเอียด ที่ชายเขตทรงพุ่ม 4-5 หลุม/ต้นทรงพุ่ม 3-5 ม. ฝังปีเว้นปี เพื่อให้ต้นมีสารอาหารกินตลอด 24 ชม. ต่อเนื่องหลายๆปีจะทำให้ต้นมีความสมบูรณ์สูงพร้อมต่อการบำรุงทุกขั้นตอน
     - ให้ปุ๋ยน้ำชีวภาพ (ทางใบ-ทางราก) บ่อยเกินไปจะทำให้ต้นหยุดการเจริญเติบโต ไม่แตกใบอ่อน  ผลหยุดขยายขนาดแล้วกลายเป็นผลแก่  การให้ทางใบอาจเป็นแหล่งอาศัยและแพร่ระบาดของเชื้อราได้                  
     

                 ขั้นตอนการปฏิบัติบำรุงต่อจาก       

     1.ระยะกล้า - ยังไม่ให้ผลผลิต
               
       ทางใบ :               
     - ให้น้ำ 100 ล.+ ธาตุรอง/ธาตุเสริม 100 ซีซี.+ สารสกัดสมุนไพร 250 ซีซี.ฉีดพ่นพอเปียกใบ  ทุก 10-15 วัน               
     - ฉีดพ่นสารสกัดสมุนไพร  ทุก 2-3 วัน                
       ทางราก :               
     - ให้น้ำหมักชีวภาพระเบิดเถิดเทิง 25-7-7(2-4 กก.)/3 เดือน/ไร่ ด้วยการละลายน้ำรดโคนต้น
     - ให้น้ำเปล่าปกติ  ทุก 2-3 วัน       

    2.ระยะต้นโตให้ผลผลิตแล้ว               
      ทางใบ :               
    - ในรอบ 20-30 วัน ให้น้ำ 100 ล.+ 0-42-56(400 กรัม) + ธาตุรอง/ธาตุเสริม 100 ซีซี.+ แคลเซียม โบรอน 100 ซีซี.+ สารสกัดสมุนไพร 250 ซีซี. 1 ครั้งกับให้น้ำ 100 ล.+ ฮอร์โมนไข่ 100 ซีซี.+ สารสกัดสมุนไพร 250 ซีซี. อีก 1 ครั้ง ฉีดพ่นพอเปียกใบ
    - ฉีดพ่นสารสกัดสมุนไพร  ทุก 2-3 วัน                
      ทางราก :               
    - ให้น้ำหมักชีวภาพระเบิดเถิดเทิง + 8-24-24 สลับกับ 21-7-14(1-2 กก.)/เดือน/ไร่  ด้วยการละลายน้ำรดโคนต้น               
    - ให้น้ำเปล่าปกติ  ทุก 2-3 วัน        

     3.บำรุง  “ดอก + ผล”  หลายรุ่น               
       ทางใบ :               
       สูตร 1
.... ให้น้ำ 100 ล.+ ธาตุรอง/ธาตุเสริม 100 ซีซี.+ ฮอร์โมนสมส่วน 100 ซีซี.+ เอ็นเอเอ.100 ซีซี.+ ฮอร์โมนไข่ 100 ซีซี.+ สารสกัดสมุนไพร 250 ซีซี.
       สูตร 2 ..... ให้น้ำ 100 ล.+ 0-42-56(200-250 กรัม)+ ธาตุรอง/ธาตุเสริม 100 ซีซี.+ ฮอร์โมนสมส่วน 100 ซีซี.+ ฮอร์โมนไข่ 50 ซีซี.+ สารสกัดสมุนไพร 250 ซีซี.                    
       เลือกให้สูตรใดสูตรหนึ่งหรือให้ทั้ง 2 สูตรแบบสลับครั้งกัน โดยการฉีดพ่นให้โชกทั้งใต้ใบบนใบลงถึงพื้น ทุก 20-30 วัน               
     - ฉีดพ่นสารสกัดสมุนไพร  ทุก  2-3 วัน                   
       ทางราก :               
     - ให้น้ำหมักชีวภาพระเบิดเถิดเทิง + 8-24-24 สลับกับ 21-7-14(1/2-1 กก.)/ต้น/3 เดือน
     - ให้น้ำเปล่าทุก 2-3 วัน               
       หมายเหตุ :                  
     - ให้ฮอร์โมนไข่.  ฮอร์โมน เอ็นเอเอ. 1-2 เดือนต่อครั้ง                
     - ถ้าติดผลดกมากควรให้  “ฮอร์โมนน้ำดำ”  2-3 เดือน/ครั้ง โดยแบ่งให้ตลอดระยะเวลาที่มีผลผลิตอยู่บนต้นจะช่วยให้ต้นไม่โทรมเนื่องจากแบกภาระเลี้ยงผลจำนวนมากบนต้น

view