สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

กล้วยน้ำว้ากล้วยน้ำว้า
          

                 คุณลักษณะเฉพาะ
            - สายพันธุ์แนะนำได้แก่  มะลิอ่อง.  ไส้แดง.  นวลจันทร์.
            - กล้วยน้ำว้าปลูกได้ทุกพื้นที่และทุฤดูกาล  ชอบดินเหนียวมีอินทรีย์วัตถุมากๆ เจริญเติบโตได้ดีในสภาพดินที่มีความชื้นสูงจนถึงแฉะ มีลักษณะทางสายพันธุ์ใกล้เคียงกับกล้วยป่า ถ้าได้รับการผสมเกสรกับกล้วยป่า  ผลของกล้วยน้ำว้าต้นนั้นจะมีเมล็ด
            - ปลูกลึกให้เหง้าต่ำกว่าผิวดิน 20-30 ซม.จะช่วยให้โตเร็วได้เหง้าและโคนต้นขนาดใหญ่
            - ก่อนนำลงปลูกให้ตัดรากที่ติดมากับเหง้าทิ้งทั้งหมด เพราะรากเดิมไม่งอกต่อแต่จะเน่าแล้วแทงรากใหม่ออกมาแทน
            - แช่เหง้าที่ตัดรากและทำความสะอาดแล้วในสารไคตินไคโตซานนาน 6-12 ชม.ก่อนนำลงปลูกในแปลงจริง นอกจากเป็นการช่วยให้ต้นได้สะสมสารอาหารไว้ในเหง้าก่อนแล้วยังส่งผลให้ต้น สมบูรณ์แข็งแรงโตเร็วและให้ผลผลิตดีอีกด้วย
            - นำหน่อลงปลูกแล้วกดดินให้แน่น  พูนโคนต้นด้วยดินข้างหลุม และคลุมหลุมปลูกหนาๆกว้างเต็มพื้นที่ทรงพุ่มด้วยเศษหญ้าแห้ง
            - กล้วยน้ำว้าต้องการน้ำมากและสม่ำเสมอจึงไม่ควรให้หน้าดินถูกแดดจนแห้ง  ถ้าต้นขาดน้ำหรือมีความชุ่มชื้นน้อยจะชะงักการเจริญเติบโต
            - คุณสมบัติพิเศษอย่างหนึ่ง คือ ทนทานต่อน้ำขังแฉะได้นาน
            - อายุตั้งแต่เริ่มปลูกถึงตัดเครือ 14 เดือนครึ่ง  (เริ่มปลูกถึงแทงปลี 250-260 วัน  และแทงปลีถึงตัดเครือ 110-120 วัน)  สภาพอากาศหนาวจะแทงปลีและตัดเครือช้ากว่าสภาพอากาศร้อน
            -  อายุต้นหลังปลูก 3-4 เดือนจะเริ่มแทงหน่อ  เมื่อหน่อสูง 50-80 ซม.ให้ตัดหน่อเหลือตอสูงจากพื้น 15-20 ซม. และตัดซ้ำทุกครั้งที่หน่อสูง 50-80 ซม.  โดยให้รอยตัดครั้งหลังสูงกว่ารอยตัดครั้งก่อน 5-10 ซม.เสมอ  จนกระทั่งต้นแม่อายุ 7-8 เดือนให้เลือกหน่อชิด 1-2 หน่อเพื่อแทนต้นแม่หลังจากตัดเครือและล้มต้นแม่แล้ว  หน่อที่เลือกไว้นี้ไม่ต้องตัดต้น  ส่วนหน่อตามหรือหน่ออื่นๆให้ตัดตามปกติ
            - การไว้หน่อเพื่อแทนต้นแม่สำหรับเป็นกล้วยรุ่นปีต่อไปนั้น หน่อแต่ละรุ่นควรมีอายุห่างกัน 4-5 เดือนเสมอ
           
- ช่วงที่ยังไม่แทงปลีให้เลี้ยงใบไว้ทั้งหมด  เมื่อถึงช่วงแทงปลีและออกเครือแล้วให้มีใบ 10-12 ใบ
            - ก่อนแทงปลีจะมีใบธงชูตรงขึ้นมาให้เห็น จังหวะนี้ควรให้ปุ๋ยทางรากด้วย  8-24-24  ควบคู่กับให้ ทางใบด้วย  0-42-56 + ธาตุรอง/ธาตุเสริม  1-2 รอบ  ห่างกันรอบละ 7-10 วัน  จะช่วยให้ดอก (ปลี) สมบูรณ์ส่งผลให้ได้จำนวนหวีและจำนวนผล/หวีมากขึ้น
            - ระหว่างที่ต้นแม่กำลังแทงปลี ตกเครือ จนถึงตัดเครือ ห้ามขุดแยกหน่อเด็ดขาดเพราะจะทำให้ต้นแม่กระทบกระเทือน แต่ถ้าหน่อสูงใหญ่มากใช้วิธีตัดต้นหน่อให้สั้นลงแทน หลังจากตัดเครือแล้วจึงขุดแยกหน่อได้
            - กล้วยน้ำว้าปลูกลึก  มีรากมากและอยู่ลึก  โคนลำต้นจะค่อนข้างใหญ่เมื่อเทียบขนาดกับกล้วยสายพันธุ์อื่น ช่วงที่ต้นมีเครือขนาดใหญ่  ถ้าต้นตั้งตรงปกติก็ไม่จำเป็นต้องใช้ไม้ค้ำต้น แต่ถ้าต้นเอียงก็อาจจะต้องมีไม้ค้ำต้นเพื่อป้องกันต้นล้ม
            - กล้วยน้ำว้าแจ็คพอต หมายถึง กล้วยน้ำว้าที่แก่จัดใกล้สุก (ห่าม) หรือสุกพอดีตรงหรือก่อนเล็กน้อยกับช่วงวันเข้าพรรษา ออกพรรษา หรือในพรรษาพอดี   การปลูกกล้วยน้ำว้าให้ได้ผลผลิตตรงกับช่วงเทศกาลดังกล่าวทำได้โดย นับระยะอายุจากวันตัดเครือย้อนหลังมาถึงวันที่หน่อเริ่มยืนต้นได้ 14 เดือนครึ่ง ให้ลงมือปลูกหน่อกล้วยที่เตรียมไว้พร้อมแล้วก่อนวันที่หน่อเริ่มยืนต้นได้ 10-15 วัน    จากนั้นปฏิบัติบำรุงตามขั้นตอนปกติ  กล้วยน้ำว้าต้นนั้นก็จะมีเครือให้ตัดได้ในอีก 14 เดือนครึ่งต่อมาพอดี
            วิธีปลูกหน่อก่อน 2-3 เดือนแล้วตัดต้น 1-2 รอบเพื่อสร้างเหง้าให้ใหญ่  ซึ่งการตัดต้นครั้งสุดท้ายตรงกับวันเริ่มนับอายุปลูก (ยืนต้น) ก็ได้  

view