สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

จุลินทรีย์ทำเอง

หลักการและเหตุผล

       - จุลินทรีย์เป็นสัตว์ประจำถิ่น พวกที่มีจำนวนมากฆ่าพวกที่มีจำนวนน้อยด้วยการเข้าทำลาย (กิน) โดยตรง เบียดเบียนที่อยู่และแย่งอาหาร

       - จุลินทรีย์เพื่อการเกษตรประเภทมีประโยชน์กินสารรสหวานหรือรำละเอียดเป็นอาหาร เกิดและดำรงชีวิตได้ดีในสภาพเป็นกลางหรือกรดอ่อนๆ

       - จุลินทรีย์ประเภทมีโทษต่อการเกษตร (เชื้อโรค) ไม่กินสารรสหวานหรือรำละเอียด เกิดและดำรงชีวิตได้ดีในสภาพกรดจัด

       - จุลินทรีย์เพื่อการเกษตรสามารถเจริญพัฒนาและขยายพันธุ์ได้ดีภายใต้ความชื้น 25-75 เปอร์เซ็นต์

       - การที่จะรู้ว่าพื้นดินหรือแหล่งปลูกพืชบริเวณใดมีจุลินทรีย์ประเภทใดได้นั้น สังเกตจากการเจริญเติบโตของต้นพืชที่ขึ้นในบริเวณนั้นหรือใกล้เคียงเป็นหลัก ถ้าต้นพืชเจริญเติบโตดีแสดงว่ามีจุลินทรีย์ประเภทมีประโยชน์ แต่ถ้าต้นพืชไม่เจริญเติบโตแสดงว่ามีจุลินทรีย์ประเภทไม่มีประโยชน์           

view