สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

เลือดหมักชีวภาพ

วัสดุส่วนผสม :


                    เลือดสดใหม่           10       กก.
                    กากน้ำตาล             5        กก.
                    ยิสต์                    100     กรัม
                    จุลินทรีย์               100      กรัม
                    สับปะรดสดใหม่        2         ผล
                    เกลือแกง               100      กรัม
                    21-0-0                100       กรัม

                       วิธีทำและวิธีใช้
:
                   คนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันดี  เติมออกซิเจนตลอด 24 ชม. ช่วง 7 วันแรก  หมักนาน 3 เดือน – ข้ามปี  ได้  “หัวเชื้อเลือดหมักชีวภาพเข้มข้น”  พร้อมใช้งาน

                   ใช้  “หัวเชื้อ ฯ 1-2 ล. ต่อน้ำหมักชีวภาพสูตรระเบิดเถิดเทิง 100 ล.  หรือ  ปุ๋ยอินทรีย์หมัก 1 ตัน”

view