สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ไขกระดูกหมักชีวภาพ

วัสดุส่วนผสม :

               
                 ไขกระดูก               10       กก.
                 กากน้ำตาล              5        กก.
                 น้ำมะพร้าว              100      ล.
                 ยิสต์                     100      กรัม
                 จุลินทรีย์                100       กรัม
                 สับปะรดสดใหม่         2          ผล
                 21-0-0                 100       กรัม

                    วิธีทำและวิธีใช้
:

                 คนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันดี  เติมออกซิเจนตลอด 24 ชม. ช่วง 7 วันแรกหมักนาน 3 เดือน – ข้ามปี  ได้  “หัวเชื้อน้ำไขกระดูกหมักชีวภาพเข้มข้น”  พร้อมใช้งาน

                 ใช้  “หัวเชื้อ ฯ 1-2 ล. ต่อน้ำหมักชีวภาพสูตรระเบิดเถิดเทิง 100 ล.  หรือ  ปุ๋ยอินทรีย์หมัก 1 ตัน”

view