สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

แคลเซียม โบรอน ซุปเปอร์

ส่วนผสม วิธีทำ และวิธีใช้ :


       น้ำ (พีเอช 4.0)     20       ล.
       15-0-0 จี.เกรด     1.2      กก
       โบรอน (พืช)        400      กรัม
       ธาตุรอง/ธาตุเสริม      100      กรัม
       กลูโคสน้ำ           100      ซีซี.
       สี (ผสมอาหาร)       1        ซอง

       ใส่ส่วนผสมทีละอย่างตามลำดับ  ใส่ช้าๆ พร้อมกับคนให้น้ำหมุนวนตลอดเวลา   ใส่ส่วนผสมตัวแรกละลายดีแล้วจึงใส่ตัวต่อไปตาม   ทุกครั้งที่จะใส่ส่วนผสมตัวใหม่  คนแล้วรอให้ส่วนผสมแต่ละตัว ทุกตัว ที่ใส่ก่อนละลายเข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันดีเสียก่อนเสมอ  เลือกสี (เหลือง เขียว แดง) ตามต้องการ ใส่ส่วนผสมครบทุกตัวแล้วทิ้งไว้ 12-24 ชม.  ระหว่างนี้ให้คนบ่อยๆ  ครบกำหนดแล้วปล่อยทิ้งให้นอนก้น  จากนั้นสังเกต  ถ้ามีกากนอนก้นน้อยมาก และไม่มีอาการแยกชั้น  แสดงว่าทุกอย่างลงตัว  พร้อมใช้งาน ......แต่ถ้ามีกากนอนก้นมาก  และ/หรือ มีอาการแยกชั้น  แสดงว่าส่วนผสมคุณภาพไม่ดีหรือเกรดต่ำ

       อัตราใช้ :

       ให้ทางใบ 20-30 ซีซี./น้ำ 20 ล.  ทุก 7-10 วัน หรือเมื่อจำเป็น

Tags : แคลเซียม โบรอน

view