สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

แหล่งธาตุอาหารพืช

กากน้ำตาล 100 เปอร์เซ็นต์.......ประกอบด้วยธาตุอาหารพืช ดังนี้ 


น้ำ 20.65    ซูโครส 36.60     ริคิวซิงซูการ์ 13.00     น้ำตาลหมักเชื้อ 50.10   เถ้าฟอสเฟต 15.00  ยางและแป้ง 3.43    ขี้ผึ้งหรือไข 0.38      ไนโตรเจน 0.95 ซิลิก้า 0.46   ฟอสเฟต 0.12    โปแตสเซียม 4.19    และแคลเซียม 1.12     
                 ปุ๋ยอินทรีย์


รายการ         ไนโตรเจน       ฟอสฟอรัส        โปแตสเซียม

ปุ๋ยปลา          8.45          0              4.73
ปุ๋ยอินทรีย์        1.42          2.05           0.42
ปุ๋ยคอก          0.49          0.54           0.47
อุจจาระ          3.25          2.95           0.40
กากผงชูรส        1.98          0.41            0.65
มูลไก่           2.28          0.49            0.30
มูลวัว           1.73          0.49            0.30
มูลสุกร          2.83          16.25           0.15 
                ปริมาณธาตุอาหารพืช (%) 

ในปุ๋ยน้ำชีวภาพปลาหมัก

ธาตุอาหารพืช     ปุ๋ยปลาเชิงการค้า        ปุ๋ยปลาของ วท.

ไนโตรเจน         3.35               3.28
ฟอสฟอรัส         1.25               8.48
โปแตสเซียม        0.03               0.15
แคลเซียม          0.50               0.48
แม็กเนเซียม        0.08                0.08
เหล็ก            0.02                0.35
แมงกานิส         0.1                 1.00
ทองแดง          น้อยมาก               0.05 
                  ธาตุอาหารพืชในพืชต่างๆ
               

 รายการ          ไนโตรเจน     ฟอสฟอรัส     โปแตสเซียม       เหล็ก

มะเขือเทศดิบ         1.3        27          244           3
กะหล่ำดอก           25        56          295          1.1
คะน้า              249        93          378          2.7

กระเทียมต้น          52         50          347          1.1
บล็อกโคลี่           103        78          382           1.1
ผักกาดขาว           43         40          253          0.6

ผักกะเฉด            387         7           ?           5.3
ป๊วยเหล็ง            93         51          470          3.1
ปอ               2,500        ?           ?           4.0

พริกสดแก่            16         49          564          1.4
ผลฟักเขียว           30          20           ?            ?
ใบแก่ฟักทอง         392         112           ?            ?

ใบแก่เผือก           227          ?            ?          10.0
กระเจี๊ยบเขียว          92          51          249          0.8
ข้าวโพดหวาน          3           111          280         0.1

แตงกวา             25          27           160         1.1
แตงโม              7           10           100         0.5
แคนตาลูป            14          16           251         0.4

ถั่วแขกสด            56          44           132         0.8
ถั่วแขกแห้ง           144         425          1,196       7.8
ถั่วลันเตาสด          62           90           170         0.7

ถั่วผีแห้ง            64          340          1,005        5.1

view