สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

งานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ครั้งที่ 34

งานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ครั้งที่ 34 ประจำปี 2553
วันที่ : 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2553
สถานที่ : ณ สวนสาธารณะหนองบวกหาด บริเวณเชิงสะพานนวรัฐ และลานเอนกประสงค์ข่วงประตูท่าแพ

จังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ครั้งที่ 34 ประจำปี 2553 ระหว่างวันที่ 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2553 ณ สวนสาธารณะหนองบวกหาด บริเวณเชิงสะพานนวรัฐ และลานเอนกประสงค์ข่วงประตูท่าแพ โดยปีนี้มีรางวัลถ้วยพระราชทานสำหรับการประกวดขบวนรถบุปผชาติแต่ละประเภท

 

 

การจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับสืบทอดกันมาเป็นเวลา 33 ปี โดยกำหนดจัดงานในวันศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ แรกของเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชิดชูและคงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม่ ตลอดจนเป็นการแสดงออกถึงความงดงามตระการตาของดอกไม้นานาพันธุ์ ซึ่งมีกิจกรรมหลากหลายประเภท ได้แก่
-การจัดนิทรรศการและการประกวดไม้ดอกไม้ประดับตลอดเวลาการจัดงาน 
-การแห่ประกวดขบวนบุปผชาติ วันที่ 6 ก.พ.53 
-การประกวดนางงามบุปผชาติและนางงามบุปผชาตินานาชาติ คืนวันที่ 5 ก.พ.53 
-การจัดกาดหมั้วเช้าวันที่ 6 ก.พ.53 ณ สวนข้างจวนผู้ว่าราชการจังหวัด และระหว่าง 5-7 ก.พ.53 ณ ข่วงประตูท่าแพ 
-การจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน 5-7 ก.พ.53 ณ สวนสาธารณะหนองบวกหาดและข่วงประตูท่าแพ 
-การแสดงดนตรีในสวน 6-7 ก.พ.53 ณ เวทีสวนสาธารณะหนองบวกหาด และ 5-7 ก.พ.53 ณ ข่วงประตูท่าแพ 
-การตกแต่งเส้นทาง การทำถนนดอกไม้ ตามเส้นทางที่ขบวนรถบุปผชาติผ่าน
-การจัดมหกรรมอาหาร 5-7 ก.พ.53 ณ บริเวณถนนอารักษ์ด้านทิศตะวันตกของสวนสาธารณะหนองบวกหาด 

 

 

สำหรับในปีนี้นับเป็นกรณีพิเศษที่ทางจังหวัดเชียงใหม่ได้ขอพระราชทานถ้วย รางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำหรับการประกวดขบวนแห่รถบุปผชาติทั้งประเภทสวยงาม ประเภทความคิดสร้างสรรค์ และประเภทอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม นอกจากนั้น ยังได้เน้นเรื่องความเป็นล้านนาโดยการแต่งกายและภาษาพูด แต่งพื้นเมือง อู้กำเมือง สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม และในวันอาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2553 กำหนดให้มีการจัดกิจกรรมถนนคนเดินช่วงถนนสามล้าน เชื่อมโยงกับถนนคนเดินที่เทศบาลนครเชียงใหม่จัดเป็นประจำอยู่แล้ว

สัมผัมอากาศหนาวสุดท้ายของปีได้ที่นี่

ที่มา http://thai.tourismthailand.org

view