สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

งานเบญจมาศบานในม่านหมอก เทศกาลวังน้ำเขียว


วันที่ 22 – 24 มกราคม  2553
ณ หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไทยสามัคคี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา
 
องค์การบริหารส่วนตำบลไทยสามัคคี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) สำนักงานนครราชสีมา ขอเชิญทุกท่านสัมผัสกับสีสันของดอกไม้ท่ามกลางอากาศที่หนาวเย็นตลอดทั้ง ปี “งานเบญจมาศบาน ในม่านหมอก” ระหว่างวันที่ 22 – 24 มกราคม  2553 ณ หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไทยสามัคคี อำเภอวังน้ำ เขียว จังหวัดนครราชสีมา

นายอรรถพล  วรรณกิจ ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท.สำนักงานนครราชสีมา เผยว่า การจัด งานเบญจมาศบาน ในม่านหมอก จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 22 – 24 มกราคม 2553 ณ หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไทยสามัคคี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่ง เสริม การสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับคนในท้องถิ่น  อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอวังน้ำเขียว ซึ่งมีกิจกรรมที่ น่าสนใจ อาทิ การประกวดและจำหน่าย “ดอกเบญจมาศ” แปลงสาธิตดอกเบญจมาศหลากสายพันธุ์ หลากการแสดงและจำหน่ายสินค้าผักเมืองหนาว  และกิจกรรมการขี่จักรยานท่องเที่ยวรับสายหมอกและลมหนาวของอำเภอวังน้ำเขียว

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที 
องค์การบริหารส่วนตำบลไทยสามัคคี โทรศัพท์ 0 4424 9654 หรือที่  
ททท.สำนักงานนครราชสีมา โทรศัพท์  0 4421 3030 / 0 4421 3666 โทรสาร 0 4421 3667

www.tat.or.th/nakhonratchasima   
E – Mail : tatsima@tat.or.th

ข้อมูลจาก http://thai.tourismthailand.org

view