สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ขั้นตอนการดูแลตะไคร้

1. เตรียมแปลง
ทำแปลงแบบลูกฟูก สันลูกฟูสูง 30-50 ซม. โค้งหลังเต่า กว้าง 3-5 ม. ยาวตามความเหมาะสม เว้นร่องบระหว่างสันลูกฟูก 50-80 ซม. สำหรับเป็นทางดิน 


2. เตรียมดิน
ใส่อินทรีย์วัตถุ (ยิบซั่มธรรมชาติ. กระดูกป่น. มูลวัว+มูไก่ 1:1) ...... ไถพรวนคลุกเคล้าให้อินทรีย์วัตถุกับเนื้อเข้าเป็นเนื้อเดียวกันดีและทั่วถึง

3. เตรียมต้นพันธุ์
ต้นพันธุ์ที่จะใช้ตัดใบออกให้หมด ตัดแต่งรากเดิมเล็กน้อย แช่ต้นพันธุ์ใน "น้ำ 20 ล.+ ไคโตซาน 20 ซีซี." นาน 6 ชม. นำขึ้นผึ่งลงให้แห้งแล้วนำลงปลูก

4. วิธีปลูก
1.....ขุดหลุมลึก 1 คืบมือ กว้าง 2 คืบมือ วางต้นพันธุ์แบนราบกับพื้น 1 หลุม/3 ต้น แต่ละต้นชี้เฉียงออกข้างเหมือนแฉกตรารถเบ็นซ์ กลบดินให้เรียบร้อย คลุมหลุงปลูกด้วยหญ้าหรือฟางแห้งหนาๆ
2.... ระยะปลูกห่าง เนื่องจากใบได้รับแสงแดดเต็มที่จะทำให้ได้ขนาดลำต้นและกอใหญ่กว่าปลูกชิด ซึ่งใบชิดเกยกัน ทำให้ได้รับแสงแดดไม่เต็มที่

5. วิธีบำรุง (ตั้งแต่เริ่มปลูก ถึง เก็บเกี่ยว)
1.....ให้น้ำหมักระเบิดเถิดเทิง + 30-10-10 หรือ 25-7-7 เดือนละ 1 ครั้ง.....ให้ฮอร์โมนน้ำดำ (เน้น...แคลเซียม โบรอน) เดือนละ 1 ครั้ง.....โดยให้แบบสลับครั้งกัน
2.....ให้น้ำพอหน้าดินชื้น 1-2 วัน/ครั้ง
3.....ให้สารสกัดสมุนไพร 3-5 วัน/ครั้ง

6. วิธีเก็บเกี่ยว
เก็บขาย โดยการขุดยกกอแล้วปลูกใหม่.....เก็บกิน ขุดหรือตัดต้นจากกลางกอออกด้านนอก ไปเรื่อยๆ จากนั้นจะแตกหน่อใหม่แล้วเจริญเข้าในกลางกอ แบบนี้จะทำให้กอไม่แน่น

หมายเหตุ :
- อายุเก็บเกี่ยว ขึ้นอยู่กับขนาดต้นและความพอใจ หมายความว่า ถ้าเป็นลำต้นพอที่จะเก็บได้แล้ว และราคาเป็นที่น่าพอใจก็เก็บได้เลย
- ไม่ควรให้ฮอร์โมนไข่ เพราะจะทำให้ตะไคร้ออกดอก
- ถ้าได้ให้สูตรขยายขนาด (อเมริกาโน่ หรือ ยูเรก้า) บ้าง 1-2 รอบ ช่วงที่ต้นขึ้นลำแล้ว จะช่วยลำต้นใหญ่ขึ้น
- ติดสปริงเกอร์แบบ "ถอด-ประกอบ" ได้ นอกจากช่วยเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลของเนื้องานแล้ว ยังช่วยประหยัดเวลาและแรงงานอีกด้วย

ประสบการณ์ตรง
ลุงคิมเคยปลูกตะไคร้พันธุ์ "เกษตร" (เขาว่า) ต้นใหญ่ กลีบหนา นุ่ม ไปส่งที่ตลาดบ้านโป่ง วันนั้นราคาตะไคร้ทั่วไป กก.ละ 5 บาท พอคนรับซื้อเห็นตะไคร้เราบอกให้ กก.ละ 6 บาท ทันที......งานนั้น ขนตะไคร้แต่งกอ มัดกำละ 10 กก. ตัดใบ เรียบร้อย ได้ 3 คันรถปิ๊คอั๊พ กลับมาคิด "ต้นทุน-กำไร" ปรากฏว่า "ขาดทุน" ทั้งๆที่ต้นทุนมีเพียง "ค่าแรงงาน 3 คน" เท่านั้น.....และแล้วก็เหมือนโชคช่วย เมื่อคนรับซื้อออร์เดอร์ตะไคร้ชุดใหม่ โดยไม่ต้องตัดแต่งกอเพียงแต่มัดกำละ 10 กก.แล้วตัดปลายใบออกเล็กน้อยเท่านั้น รับซื้อในราคาเดิม ลุงคิมถามว่า จะเอาไปทำไม ได้คำตอบว่าจะเอาไป "ทำพันธุ์" ..... ลองคิดดู ตะไคร้ไม่ต้องแต่งกอ ตัดใบออกเล็กน้อย ได้น้ำหนักเพิ่มขึ้นเท่าไร แล้วก็ไม่ต้องมีค่าแรงงานด้วย ...... กำไรงวดนี้เอาไปชดเชยกับ 2 งวดแรก เท่ากับ "เท่าทุน" พอดี ไม่ขาดไม่เกิน..........เข็ด
แล้วตะไคร้

ลุงคิม

view