สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ขั้นตอน บำรุงมะยงชิดและทุเรียน สวนคุณไพบูลย์

ตอนนี้....ดอกมะยงชิดที่สวนคุณไพบูลย์กำลังบาน เมื่อเปรียบเทียบกับทุกปีที่ผ่านมา ปกติมะปรางจะออกดอกก่อนมะยงชิด แต่ดูเหมือนว่าปีนี้มะยงชิดออกดอกก่อนมะปราง จากการเตรียมความพร้อมของต้นด้วยระยะเวลาที่จำกัด โดยการใส่ปุ๋ยน้ำชีวภาพระเบิดเถิดเทิง สูตรเจริญเติบโต (3:1:1) ทางดิน 1 รอบ ให้ฮอร์โมนน้ำดำ (Mg. Zn.) ทางใบ 1 รอบ สังเกตุพบว่าต้นมีความสมบูรณ์มาก จึงเริ่มทำการสะสมตาดอกโดยใช้ปุ๋ยทางใบสูตร 0-42-56 ทั้งหมด 2 รอบ พร้อมกับการให้ปุ๋ยน้ำชีวภาพระเบิดเถิดเทิงสูตรสะสมตาดอก (1:3:3) 1 รอบ เมื่อสังเกตุเห็นว่ามีอาการอั้นตาดอกเต็มที่ พร้อมกับอุณหภูมิเริ่มลดลง ก็ทำการเปิดตาดอก โดยใช้ฮอร์โมนไข่สูตรไต้หวัน (0-52-34) เมื่อให้รอบแรกแล้ว มะยงชิดเริ่มแทงช่อดอกออกมา จำนวนประมาณ 70% ของต้น เริ่มให้ปุ๋ยทางใบสูตรบำรุงดอก (1:5:1) รอบแรก พร้อมกับให้ปุ๋ยน้ำชีวภาพระเบิดเถิดเทิงสูตรสะสมตา 

ดอก (1:3:3) อีก 1 รอบ

ผลที่เกิดขึ้น
* มะยงชิดออกดอกเร็วกว่าปกติ .. ก่อนฤดูกาล
* ดอกมีปริมาณมากกว่าทุกปี .... ซี/เอ็น เรโช เหมาะสม
* ดอกมีความสมบูรณ์ .......ก้านดอกอวบ และขนาดดอกใหญ่
* ลดต้นทุนการผลิต ................ 8-24-24 (1 กส.) ใช้ไม่หมด
* สภาพต้นสมบูรณ์มาก ..... สะสมความสมบูรณ์สำหรับรุ่นปีการผลิตหน้าและต่อๆไป
* สภาพดินดีขึ้น ...................... ได้ประวัติดิน


view