สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

สวนประสมทรัพย์

มะยงชิดรสดี อาหารรสเด็ด ต้องมาที่...สวนประสมทรัพย์

     สวนประสมทรัพย์เป็นสวนท่องเที่ยวเชิงเกษตรขนาด 9 ไร่ ตั้งอยู่ ณ หมู่ที่ 5 ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง เจ้าของสวนคือคุณประจวบ จำเนียรศรี หรือที่เรียกกันติดปากว่า ลุงจวบ

      จุดเริ่มต้นของการมาทำสวนมาจากในปี 2526 ได้นำเงินไปลงทุนเล่นแชร์แม่ชม้อย เนื่องจากเห็นว่า ได้ผลตอบแทนที่ดี แต่ผลปรากฎว่า ไม่ได้เป็นไปอย่างที่คิด กลับทำให้ต้องมีหนี้สินมากถึง 3 ล้านบาท ทำให้จำเป็นต้องขายทรัพย์สินต่างๆ เพื่อใช้หนี้ และได้มาเริ่มทำการค้าขายเล็กๆน้อยๆ ที่จังหวัดระยอง โดยการขายมะม่วง ผลไม้ต่างๆ และขายขนมปี๊บทุกอย่าง จึงเริ่มดีขึ้นมาเรื่อยๆ จึงได้ซื้อที่ดิน โดยที่ดินผืนแรกซื้อเมื่อปี พ.ศ. 2533 จำนวน 3 ไร่ ซึ่งได้ปลูกทุเรียนทั้งหมด และหลังจากนั้นได้มีการซื้อที่ดิน สะสมเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน คุณลุงประจวบมีที่ดิน เป็นของตนเองทั้งหมด 18 ไร่ ในจำนวนนี้ได้นำพื้นที่มาจัดทำเป็น สวนท่องเที่ยวเชิงเกษตรจำนวน 9 ไร่ โดยมีพื้นที่ที่เป็นบ้านพักอาศัยรวมอยู่ด้วย


     ปัจจุบัน ในพื้นที่สวนได้ปลูกไม้ผลหลากหลายชนิด เช่น มังคุด ลองกอง ทุเรียน เงาะ กระท้อน และ มะยงชิด ซึ่งการดูแล ไม้ผลภายในสวนของคุณลุง ก็คล้ายกับสวนผลไม้ทั่วไป แตกต่างตรงที่สวนของคุณลุงจวบจะใช้สารที่สกัดจากธรรมชาติ และใช้ปุ๋ยชีวภาพ ในการกำจัดศัตรูพืชและการบำรุงรักษาไม้ผล ทำให้มั่นใจได้ว่า สินค้ามีคุณภาพ และปลอดภัยจากสารพิษ มีรสชาติที่หอมหวานและอร่อยกว่า
     คุณลุงจวบเริ่มทำท่องเที่ยวเชิงเกษตรในปี พ.ศ. 2547  ร่วมกับสมาชิกกลุ่มท่องเที่ยวเชิงเกษตรจำนวน 35 สวน สวนของคุณลุงจวบ จะเปิดสวนรับนักท่องเที่ยว ตั้งแต่ช่วงกลางเดือนเมษายนจนถึง เดือนกรกฎาคม ของทุกปี เพราะเป็นช่วงฤดูผลไม้ออกผล แต่ในระยะเวลาปิดสวนรับนักท่องเที่ยวเข้าชมสวนเป็นระยะเวลาที่ว่างเว้นนานพอ สมควร คุณลุงจวบจึงเปิดบ้านเป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีคุณลุงจวบเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ และรวมกลุ่มกันทำโฮมสเตย์ ในปี พ.ศ. 2549 มีสมาชิกกลุ่ม 15 หลังคาเรือน โดยบ้านของคุณลุงจวบ ไม่ได้ร่วมทำเป็นที่พักโฮมสเตย์ เพียงแต่เป็นสำหรับรับประทานอาหารและผลไม้เท่านั้น

สินค้าเด่นของสวนประสมทรัพย์ 

สินค้าเด่นของสวนประสมทรัพย์มีหลากหลายชนิดทั้งผลไม้สดๆ จากต้น หรือจะเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูป หรือพันธุ์ไม้นานาชนิด อาทิเช่น

ประวัติความเป็นมา :   คุณลุงประจวบได้เปิดบ้านเป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีคุณลุงประจวบเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ในขณะนั้นเองจึงเกิดความคิดที่จะทำโฮมสเตย์ โดยเห็นว่ามีบ้านของชาวบ้านว่างอยู่หลายหลังและมีศักยภาพพอที่จะทำโฮมสเต ย์ได้ ได้รับความร่วมมือจาก ททท. จัดตั้งกลุ่มทำโฮมสเตย์ เมื่อปี 2549 มีสมาชิกกลุ่ม 15 หลังคาเรือน ส่วนของคุณลุงประจวบไม่ได้ทำเป็นที่พัก เพียงแต่ทำเป็นที่รับประทานอาหารและผลไม้เท่านั้น

โฮมสเตย์สวนประสมทรัพย์

จำนวนห้องพัก : 15 หลัง 
รับนักท่องเที่ยวได้ : 150 คน 
ราคาค่าบริการอื่นๆ : 
1. อาหารและผลไม้ 300 บาท / 1 คน / 1 มื้อ (อาหาร 3 อย่าง ผลไม้ 5 อย่าง)
2. เฉพาะผลไม้ 200 บาท


ราคาค่าบริการบ้านพักโฮมสเตย์ :  

 ประเภท ราคา ต่อหลัง ต่อคืน จำนวนนักท่องเที่ยว
 บ้านติดแอร์  500 บาท  1-5 คน
   1,000 - 1,200 บาท  10 คน
 บ้านติดพัดลม  300 บาท  1-5 คน
   900-1,000 บาท  10 คน

ติดต่อ : คุณประจวบ จำเนียรศรี
ที่อยู่ : 108/7 หมู่ 5 ต.บางบุตร อ.บ้านค่าย จ. ระยอง 
โทรศัพท์มือถือ : 081-481-6598 , 081-377-3056

view