สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ข้อมูลทั่วไป

ระยอง เริ่มปรากฏชื่อในพงศาวดารเมื่อปีพุทธศักราช 2113 ในรัชสมัยของสมเด็จพระมหาธรรมราชาแห่งกรุงศรีอยุธยา สันนิษฐานว่าเมืองนี้ก่อตั้งขึ้นเมื่อประมาณปีพุทธศักราช 1500 ยุคที่ขอมมีอานุภาพเฟื่องฟูแถบดินแดนสุวรรณภูมิ ปรากฏจากหลักฐาน คือ ซากศิลาแลง คูค่ายที่ยังหลงเหลืออยู่ในเขตอำเภอบ้านค่าย อันเป็นศิลปะการก่อสร้างแบบขอม

ประวัติศาสตร์ กล่าวถึงเมือง ระยอง ระหว่างที่กรุงศรีอยุธยาใกล้จะเสียทีแก่พม่าเป็น ครั้งที่ 2 ในรัชสมัยของพระเจ้าเอกทัศน์ ปีพุทธศักราช 2309 พระยาวชิรปราการ หรือพระยาตาก พร้อมไพร่พลประมาณ 500 คน ได้ตีฝ่าวงล้อมทัพพม่า มาหยุดพักไพร่พลที่เมือง ระยอง ก่อนเดินทัพต่อไปยังเมืองจันทบุรี เพื่อยึดเป็นที่ตั้งมั่นในการกอบกู้ อิสรภาพคืนจากพม่าในปีพุทธศักราช 2311

จังหวัด ระยอง ตั้งอยู่ในพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกของประเทศไทย มีชายฝั่งทะเลยาวประมาณ 100 กิโลเมตร มีเนื้อที่ 3,552 ตารางกิโลเมตร เป็นแหล่งอาหารทะเล และผลไม้นานาชนิด เป็นเมืองอุตสาหกรรม และเป็นที่ตั้งของโครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก ซึ่งมีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งเป็นเมืองท่องเที่ยวชายทะเลที่สำคัญ แบ่งการปกครองออกเป็น 6 อำเภอ 2 กิ่งอำเภอ ประกอบด้วย อำเภอเมือง ระยอง อำเภอแกลง อำเภอบ้านค่าย อำเภอบ้านฉาง อำเภอปลวกแดง อำเภอวังจันทร์ กิ่งอำเภอเขาชะเมา และกิ่งอำเภอนิคมพัฒนา

ระยอง เมืองชายทะเลฝั่งตะวันออก ที่ได้รับการขนานนาม ให้เป็นเมือง " สุนทรภู่ " เมืองแห่งกวีเอก กรุงรัตนโกสินทร์ ผู้ประพันธ์วรรณกรรม ประเภทร้อยกรอง ได้อย่างไพเราะ สละสลวย และเต็มไปด้วยจินตนาการ โดยเฉพาะ นิทานกลอนสุภาพ เรื่อง พระอภัยมณี ซึ่งฉากหนึ่งในนิทาน เรื่องนี้ ก็คือหมู่เกาะน้อยใหญ่ และท้องทะเล ที่สวยงาม ในจังหวัด ระยอง นั่นเอง

นอกจากธรรมชาติอันงดงามแล้ว ระยอง ยังเป็นแหล่งประมง และผลิตอาหารทะเลแปรรูปที่สำคัญ เป็นแหล่งปลูกผลไม้เมืองร้อน ที่มีคุณภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เงาะ ทุเรียน และมังคุด อีกทั้งยังเป็นที่ตั้งของโครงการพัฒนาพื้นที่ ชายฝั่งตะวันออก ซึ่งเป็นเขตเศรษฐกิจแห่งใหม่ของประเทศ ทางหลวงสายสำคัญจากทุกภูมิภาค ที่มุ่งหน้าสู่จังหวัด ระยอง สร้างขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวก แก่ภาคอุตสาหกรรม ในขณะเดียวกัน ก็เอื้อประโยชน์ ให้การเดินทางท่องเที่ยว มายังจังหวัด ระยอง ได้รวดเร็วและปลอดภัย มากขึ้น โรงแรม ร้านอาหาร ที่ได้มาตรฐาน ถูกสร้างขึ้น เพื่อรองรับความเจริญ เติบโต ของภาคอุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว จึงทำให้ ระยอง ในวันนี้ เป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยว ที่ต้องการ ที่พัก ร้านอาหาร และการบริการที่สะดวกสบายพร้อมสรรพ แต่ยังคงได้สัมผัสกับธรรมชาติ และบรรยากาศ ที่เป็นส่วนตัว เหมือนครั้งเมื่อวันวาน

 


การเดินทาง :

ทางรถยนต์
จากกรุงเทพฯ ถึง ระยอง เดินทางไปได้หลายเส้นทาง
เส้นทางที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) เริ่มต้นจากกรุงเทพฯ ผ่าน อ.บางปู - อ.บางปะกง - จ.ชลบุรี - บางแสน - ศรีราชา - พัทยา - หาดจอมเทียน - สัตหีบ - อ.บ้านฉาง จนถึง อ.เมือง จ.ระยอง รวมระยะทาง ทั้งสิ้น 220 กิโลเมตร

เส้นทางที่ 2 ไปตามทางหลวงหมายเลข 34 (ถนนบางนา - ตราด) เป็นเส้นทางที่ผู้นิยมใช้เป็นจำนวนมาก โดยมีจุดเริ่มต้น ตรงจุดสิ้นสุดทางด่วน ด่านเฉลิมนคร อ.บางนา ผ่าน อ.บางพลี - อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ และเชื่อมต่อ กับทางหลวงหมายเลข 3 กม.ที่ 70 อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา จากนั้นจะผ่านเส้นทางเดียวกันกับเส้นทางที่ 1 รวมระยะทางทั้งสิ้น 220 กิโลเมตร

เส้นทางที่ 3 ไปตามทางหลวงหมายเลข 36 (บายพาส 36) จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางเดียวกับเส้นทางที่ 2 จนถึง กม.ที่ 140 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี เลี้ยวซ้าย เข้าสู่เส้นทางหลวง หมายเลข 36 จากนั้นเดินทางต่อไปยัง จ. ระยอง ด้วยระยะทางเพียง 70 กิโลเมตร รวมระยะทางทั้งสิ้น 210 กิโลเมตร

เส้นทางที่ 4 ไปตามทางหลวงหมายเลข 344 (ถนนสายบ้างบึง - แกลง) เริ่มต้นที่ จ.ชลบุรี ผ่าน อ.บ้านบึง - หนองใหญ่ - อ.วังจันทร์ และสิ้นสุดที่ อำเภอแกลง ระยะทาง 100 กิโลเมตร (กรุงเทพฯ - ชลบุรี 80 กิโลเมตร) เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางมายังแหล่งท่องเที่ยว ในเขต อ.แกลง หรือ เดินทางไปยัง จ.จันทบุรี หรือ จ.ตราด หากต้องการเดินทาง เข้าสู่ อ.เมือง จ. ระยอง ต้องใช้ทางหลวงหมายเลข 3 ย้อนกลับมาอีก 42 กิโลเมตร

เส้นทางที่ 5 ทางหลวงหมายเลข 7 (สายมอเตอร์เวย์) เริ่มต้นที่ ถนนพัฒนาการ เขตประเวศ กรุงเทพฯ และสิ้นสุดที่ จ.ชลบุรี ระยะทาง 75 กิโลเมตร จากนั้นใช้ทางหลวงหมายเลข 36 อีก 100 กิโลเมตร จะถึง อ.เมือง จ. ระยอง รวมระยะทางทั้งสิ้น 175 กิโลเมตร

ทางรถโดยสารประจำทาง
มีบริการรถ โดยสารประจำทาง ทั้งรถปรับอากาศ และรถธรรมดา จากกรุงเทพฯ มายัง จ. ระยอง ตั้งแต่เวลา 04.00 - 22.00 น. และจาก จ. ระยอง ไปกรุงเทพฯ ตั้งแต่เวลา 03.30 - 21.10 น. นอกจากนี้ ยังมีรถโดยสาร จาก ระยอง ไปยังจังหวัดอื่นๆ อาทิ เชียงใหม่ เชียงราย (แม่สาย) หนองคาย อุบลราชธานี ขอนแก่น และ อุดรธานี

จากกรุงเทพฯ เดินทางมายัง จ. ระยอง

บริษัท สถานีขนส่งเอกมัย สถานีขนส่งหมอชิต

ระยอง ทัวร์

02-712-3662

02-936-1216

เชิดชัยทัวร์

02-391-2237

02-936-0199

บ.ขนส่งจำกัด

02-391-2504

02-936-2852-66 ต่อ 311

การเดินทางไปยังจังหวัดอื่น ๆ

บริษัท เบอร์โทรศัพท์

ระยอง ทัวร์ (อ.เมือง - กรุงเทพฯ)

038-861-354-5

นครชัยแอร์ (เชียงใหม่ , แม่สาย , อุบลราชธานี)

038-616-009 , 038-615-205

407 พัฒนาทัวร์ (หนองคาย , ขอนแก่น , อุดรธานี)

038-612-179

เชิดชัยทัวร์ (บ้านเพ , กรุงเทพฯ , จันทบุรี , ตราด)

038-674-144

บริษัทขนส่งจำกัด (อ.เมือง - กรุงเทพฯ)

038-611-378

ทางเครื่องบิน
บริษัท บางกอกแอร์เวย์ส มีบริการเที่ยวบินอู่ตะเภา-สมุย-ภูเก็ต ทุกวัน รายละเอียดติดต่อ โทร. 02-265-5678 , 02-655-555

การเดินทางภายในจังหวัด ระยอง
ส่วน ใหญ่ใช้รถสองแถวจากบริเวณสถานีขนส่ง ระยอง ไปยังสถานที่ต่างๆ ได้แก่สาย ระยอง - มาบตาพุด - บ้านฉาง , ระยอง - บ้านค่าย , ระยอง - หาดแม่รำพึง - บ้านก้นอ่าว ระยอง - ปากน้ำ ระยอง , ระยอง - บ้านเพ - สวนสน - แหลมแม่พิมพ์, ระยอง - แกลง (สามย่าน) โดยมีอัตราค่าโดยสารระหว่าง 5-20 บาท

ระยะทางจากตัวจังหวัดไปยังสถานที่ต่าง ๆ

อ.เมือง

0 กม.

อ.บ้านค่าย

12 กม.

มาบตาพุด

12 กม.

สวนสุภัทราแลนด์

30 กม.

หาดแม่รำพึง

11 กม.

อ.ปลวกแดง

47 กม.

บ้านก้นอ่าว

22 กม.

อ่างเก็บน้ำดอกกราย

35 กม.

สวนพฤกษชาติโสภา

17 กม.

โรงงานโลตัส

30 กม.

บ้านเพ

19 กม.

อ.บ้านฉาง

28 กม.

สวนสน

23 กม.

หาดพยูน

33 กม.

อ.แกลง

50 กม.

หาดพลา

36 กม.

วังแก้ว

38 กม.

สนามบินอู่ตะเภา

35 กม.

แหลมแม่พิมพ์

45 กม.

กิ่ง อ.นิคมพัฒนา

33 กม.

อนุสาวรีย์สุนทรภู่

48 กม.

สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพฯ

26 กม.

ปากน้ำประแสร์

66 กม.

กิ่ง อ.เขาชะเมา

80 กม.

พัทยา

65 กม.

น้ำตกเขาชะเมา

71 กม.

จันทบุรี

110 กม.

ถ้ำเขาวง

78 กม.

ตราด

180 กม.


อาณาเขต :

ทิศเหนือ ติดต่อเขตอำเภอหนองใหญ่ อำเภอบ่อทอง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
ทิศใต้ ติดต่ออ่าวไทย มีชายฝั่งยาวประมาณ 100 กิโลเมตร
ทิศตะวันออก ติดต่อเขตอำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
ทิศตะวันตก ติดต่อเขตอำเภอสัตหีบ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี


กิจกรรมที่น่าสนใจ :

สนามกอล์ฟ
เกรทเลคกอล์ฟแอนด์คันทรีคลับ (18หลุม)
(ใกล้อ่างเก็บน้ำดอกกราย) ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง โทร (01) 321-1913 กรุงเทพฯ โทร 273-8823-6, 273-8934-6

เซนจูรี่คันทรี่คลับ (18หลุม)
กม.197 ถ.สุขุมวิท อ.บ้านฉาง โทร. 602889

ระยอง กรีนวัลเล่ย์คันทรี่คลับ (18หลุม)
หมู่ 7 ถ.บ้านฉาง-ยายร้า ต.สำนักกระท้อน อ.บ้านฉาง โทร.603000-5

อีสเทิร์นสตาร์คันทรี่คลับ (18หลุม)
หมู่ 3 ถ.บ้านฉาง-หาดพลา อ.บ้านฉาง โทร 602500-1, 354-5600 โทรสาร 602754

สนามซ้อมกอล์ฟ
โลตัสกอล์ฟ
หมู่ 4 ถ.เนินพยอม ต.มาบตาพุด อ.เมือง โทร 681773

สนามขี่ม้า
สโลว์บันนี่
ริมหาดแม่รำพึง ถ.เลียบชายฝั่ง อ.เมือง โทร 898623

โบว์ลิ่ง
สตาร์โบว์ล
ศูนย์การค้า ระยอง ถ.สุขุมวิท ต.ท่าประดู่ โทร 615901, 615903

พาราไกลดิ้ง (เครื่องร่อน)
บริษัท ซีแฟน ไดเวอร์
หมู่ 3 อีสเทอร์น สตาร์พลาซ่า ต.พลา อ.บ้านฉาง โทร 601800


หมายเลขโทรศัพท์สำคัญ (รหัสทางไกล 038)

เหตุด่วนเหตุร้าย

191

เพลิงไหม้

199

ตำรวจทางหลวง ระยอง

193 , 038-611-203

ตำรวจท่องเที่ยว ระยอง

038-651-669

สภอ.เมือง

038-613-677 , 038-871-222

โรงพยาบาล ระยอง

038-611-104

สายด่วนอุบัติเหตุ

1669

ด่านตรวจคนเข้าเมือง

038-638-674

ศาลากลางจังหวัด

038-694-000

เกษตรจังหวัด

038-870-401 , 038-611-202

ประชาสัมพันธ์จังหวัด

038-694-102-3

สถานีอุตุนิยมวิทยา ระยอง

038-655-075

view