สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

วัดป่าประดู่ ไหว้พระชมโบถ์เก่า

เป็นวัดเก่าแก่ที่สุดวัดหนึ่งในเขตเทศบาลเมืองระยอง แสดงให้เห็นว่าระยองเป็นหัวเมืองเก่าแก่ที่มีความเจริญมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาแล้ว มีพระพุทธรูปเก่าแก่เป็นประติมากรรมที่งดงามและศักดิ์สิทธิ์ที่คนระยองให้ความเคารพนับถือ อีกทั้งโบสถ์เก่าแก่คู่วัดก็มีลักษณะสถาปัตยกรรมที่สวยงาม ผู้ชื่นชอบศิลปะไม่ควรพลาดชม

ที่ตั้ง ข้าง รพ. ระยอง ตรงข้ามโรงแรมบูรพาพาเลซ ห่างจากสถานีขนส่งประมาณ  700 ม.

ประวัติ สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี มีอายุราว 400 ปีเป็นอย่างน้อย เดิมเป็นวัดร้าง ต่อมาในปี พ.ศ. 2372 พระอุปัชฌาย์เทียนได้บูรณะขึ้นใหม่ แต่ก่อนนั้นมีชื่อว่า "วัดป่าเลไลยก์" แล้วเปลี่ยนชื่อเป็น "วัดป่าประดู่" เพราะมีต้นประดู่ใหญ่อยู่ภายในวัดจำนวนมาก แต่ปัจจุบันเหลือเพียงต้นเดียวตรงปากประตูทางเข้าวัด วัดป่าประดู่ได้รับการยกฐานะให้เป็นพระอารามหลวงในปี พ.ศ. 2523

สิ่งที่น่าสนใจ

- พระพุทธไสยาสน์ เป็นพระนอนตะแคงซ้ายอยู่คู่กับวัดมาแต่โบราณ ไม่ปรากฎหลักฐานว่าสร้างในสมัยใด องค์พระมีความยาวจากเศียรจดพระบาท 11.95 ม. สูง 3.60 ม. ทำด้วยอิฐถือปูน ในปี พ.ศ. 2478 พระครูสมุทสมานคุณ (แอ่ว) อดีตเจ้าอาวาส ได้บูรณะส่วนที่ชำรุดแล้วปิดทองเสียใหม่ ต่อมาวิหารเก่าชำรุด ทางวัดจึงได้สร้างวิหารใหม่เมื่อปี พ.ศ. 2523 // ทำไมพระวัดป่าประดู่จึงนอนตะแคงซ้าย....พระนอนวัดป่าประดู่เป็นพระพุทธไสยาสน์ที่แปลกที่สุดในประเทศไทย เพราะโดยปกติแล้วเมื่อมีการสร้างพระปางไสยาสน์มักจะสร้างในท่านอนตะแคงขวา แต่พระพุทธไสยาสน์ที่วัดป่าประดู่สร้างในท่านอนตะแคงซ้าย มีผู้สันนิษฐานว่าสร้างตามพุทธประวัติตอนพระพุทธเจ้ากระทำยมกปาฏิหารให้พวกเดียรถีย์ชม โดยมีพระพุทธนิมิตแสดงอาการอย่างเดียวกับพระพุทธเจ้าเป็นคู่ๆ เมื่อถึงอิริยาบถไสยาสน์จึงผินพระพักตร์เข้าหากัน เป็นการนอนตะแคงซ้ายและขวาในลักษณะเดียวกันผู้สร้างคงเจตนาสร้างให้มีนัยของพุทธปาฏิหารย์ดังกล่าว จึงสร้างเป็นนอนตะแคงซ้าย

ข้อมูลจาก หนังสือ "เที่ยวทั่วไทยไปกับนายรอบรู้"

 

view