สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

SWOT Analysis

บทวิเคราะห์ SWOT (จุดแข็ง,จุดอ่อน,โอกาส,อุปสรรค) ของสวนคุณไพบูลย์ในบทบาทของธุรกิจท่องเที่ยวเชิงเกษตร

Strength (จุดแข็ง)

1. เป็นสวนผลไม้มืออาชีพ คือ ทำมานานทำให้ผู้บริโภคมีความเชื่อถือ

2. มีสินค้าหลากหลายทั้งผลไม้สดและแปรรูป ทำให้ผู้บริโภคมีโอกาศเลือกเมื่อมาเที่ยวชมสวน

3. มีสินค้าที่แตกต่างจากคู่แข่ง เช่น ทุเรียนนกกระจิบ ทุเรียนหลงลับแล มังคุดร้อยปี เป็นต้น ทำให้การแข่งขันในตลาดท่องเที่ยวเชิงเกษตรทำได้ไม่ยากนัก

4. มีการส่งสินค้าถึงที่ สำหรับลูกค้าใน กทม. เพื่อเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย

5. สถานที่กว้างพอที่จะรองรับลูกค้าที่มีจำนวนมากขึ้นทุกๆปีได้

6. มีเว็บไซท์ในการช่วยโปรโมท เพราะสามารถเข้าถึงลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว

Weakness (จุดอ่อน )

1. การมาสวนคุณไพบูลย์อาจจะมายากหน่อยสำหรับคนที่มาครั้งแรก จึงแก้ไขโดยการทำป้ายบอกทางและสามารถโทรมาถามทางได้ตลอด

2. สวนเปิดให้ได้เที่ยวชมไม่ได้ทั้งปี เพราะผลไม้หมดฤดูกาล แก้ไขโดยอนาคตจะมีกิจกรรมนอกเหนือจากการเที่ยวสวนผลไม้อย่างเดียว เพื่อจะได้ให้บริการได้ทั้งปี เช่น การทำ โฮมสเตย์

3. การทำธุรกิจแบบนี้ต้องพึ่งพาลมฟ้าอากาศ ซึ่งเป็นตัวแปรที่ควบคุมไม่ได้

Opportunities (โอกาส)

1. ภาครัฐมีการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยการจัดแคมเปนจ์ เช่น เที่ยวไทยครึกครื้นเศรษฐกิจไทยคึกคัก

2. ประเทศไทยได้อันดับ 1 ของประเทศท่องเที่ยวยอดเยี่ยมในโลก ซึ่งประกาศโดยประเทศ ออสเตรเลีย เมื่อเดือน กุมภาพันธ์ 2552 ซึ่งประเทศไทยได้เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน ทำให้นักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติเกิดความเชื่อมั่นมากขึ้น

3. การท่องเที่ยวกลายเป็นวาระแห่งชาติ

Threat (อุปสรรค)

1. ภาวะเศรษฐกิจซบเซาทั้งใน ไทย และต่างประเทศ โดยเฉพาะในอเมริกา ทำให้คนตัดสินใจ "ไปเที่ยว" ยากขึ้น

2. ปัญหาด้านการเมืองทำให้ความเชื่อมั่นของคนในประเทศลดลง

3. สภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปเพราะผลกระทบจากอุณภูมิโลกสูงขึ้น อาจส่งผลกระทบต่อ ปริมาณและคุณภาพของผลไม้ซึ่งเป็นสินค้าหลักของสวนได้ โดยเฉพาะภาวะอากาศในปี 2553

หลักการเขียน SWOT แบบง่ายๆ
1. Strength (จุดแข็ง) - ให้เรานึกถึงจุดแข็งของเราเป็นหลักไม่ต้องคำนึงธุรกิจคนอื่น
2. Weakness (จุดอ่อน ) - คือจุดอ่อนในธุรกิจของเรา
3.
Opportunities (โอกาส) - ให้เรานึกถึงผลประโยชน์ที่จะได้ ไม่ใช่ธุรกิจเราเพียงอย่างเดียว รวมถึงการได้ประโยชน์ของคู่แข่งเราด้วย เช่น การกระตุ็นเศรษฐกิจของรัฐบาล จะเห็นว่า ทุกธุรกิจได้ประโยชน์หมด
4.
Threat (อุปสรรค) - เช่นเดียวกับข้อ 3 คือ อุปสรรคที่ธุรกิจทั้งหมดจะได้รับผลกระทบ เช่น หากคุณทำธุรกิจท่องเที่ยว แล้วเกิดมีการปิดสนามบิน นี่ถือว่าเป็นอุปสรรคอย่างหนึ่ง

สำหรับนักศึกษาที่ต้องทำรายงานหรือบุคคลทั่วไปที่อยากเขียน SWOT เกียวกับธุรกิจ หรือมีข้อสงสัย ก็สามารถเขียนแล้วส่งมาให้ผมดูได้ครับ ที่ witoon_aran@hotmail.com ถ้าจุดไหนผมตอบไม่ได้ จะนำไปถามผู้รู้ให้อีกที (เขียนมาทั้ง 4 ข้อได้เลยผมยินดีตรวจให้)

"ผมเป็นคนเดินช้า แต่ผมไม่เคยเดินถอยหลัง" ..........อับบลาฮัม ลินคอร์น

 

view