สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

วิธีกำจัดแมลงวันทองอย่างได้ผล

วิธีกำจัดแมลงวันทองอย่างได้ผล

ชื่อไทย                :         แมลงวันทองหรือแมลงวันผลไม้

ชื่อสามัญ             :          Dacus dorsalis

อยู่ในตระกูล         :         Trypetidae

ลักษณะทั่วไป      :         รูปร่างคล้ายแมลงวันและมีขนาดลําตัวไล่ เลี่ยกันแต่ที่อกและท้องพื้นสีนํ้าตาล แก่นั้นมีรอยแต้มสีเหลืองหรือเหลืองปนส้มเป็น ดวงหรือเป็นแถบ ทําให้มองดูคล้ายสีทองแมลง วันทองหรือแมลงวันผลไม้ตัวเท่าแมลงวันบ้าน แต่ตัวมีสีเหลืองหรือสีทอง ตัวเมียมีก้นแหลม ที่จริงเป็นส่วนของอวัยวะวางไข่ เมื่อได้รับการผสมพันธุ์จากตัวผู้แล้ว พอพบผลไม้ผิวอ่อนหรือนิ่มที่จะเป็นอาหารของหนอนได้ ตัวเมียที่พร้อมต่อการวางไข่ก็จะใช้ก้นแหลมของตนแทงผ่านผิวของผลไม้เข้าไป แล้ววางไข่อยู่ในผลไม้นั้น แผลนี้ต่อมาเริ่มเน่าซึ่งก็กลายเป็นอาหารอย่างดีของหนอน เมื่อหนอน เจริญเต็มที่ก็จะมุดออกมานอกผลไม้ไปหาดินร่วนและขึ้น เข้าดักแด้ ครบกำหนดก็ลอกคราบออกมาเป็นแมลงวันทองต่อไป แมลงวันทองสามารถเพาะพันธุ์ได้มากมายกับผลไม้ป่า ไข่และตัวหนอนติดไปกับผลไม้ที่ซื้อขายจากแหล่งมีแมลงวันทองไปทุกแห่งที่ซื้อ ผลไม้นอกพื้นที่มารับประทานเมื่อกัดหรือผ่าผลไม้พบหนอน ก็โยนทิ้ง หนอนก็กินผลไม้ต่อไปจนโตเต็มที่แล้วออกมาเข้าดักแด้แล้วลอกคราบเป็นตัวระบาด ต่อไป

แมลงวันทองจะชอบผลไม้ที่มีผิวสีเหลือง สวนที่จะโดนแมลงวันทองรบกวนส่วนใหญ่จะเป็นสวน มะม่วงและสวนมะยงชิด
หลักการกำจัดแมลงวันทอง คือ การนำฮอร์โมนขอแมลงวันทองตัวเมียมาล่อตัวผู้ โดยจะใส่ยาทำให้แมลงวันทองตัวผู้ตาย ดังนั้น วิธีนี้จึงกำจัดได้ได้เฉพาะตัวผู้เท่านั้น

เตรียมอุปกรณ์ดังนี้

1. ขวดน้ำพลาสติกที่ใช้แล้ว 2. ลวด 3.สำลี 4. ฮอร์โมนแมลงวันทองตัวเมีย 5. ยาฆ่าแมลง

 

ขั้น 1 นำขวดพลาสติกเปล่ามาตัดข้างทั้งสองข้างเพื่อเป็นช่องให้แมลงวันทองเข้าและเอาลวดผูกกับฝาเพื่อทำที่แขวนสำหรับแขวนกับต้น

    

ขั้น 2 นำลวดมาพันกับสำลีที่ปั้นเป็นก้อน   แล้วนำ  มาเสียบไว้กับที่ฝาขวดด้านในเพื่อทำเป็นที่ใส่ฮอร์โมนแมลงวันทองตัวเมียและนำ ฮอร์โมนของตัวเมียทาตรงสำลี

 

ขั้น 3 นำยาฆ่าแมลงมาทาไว้บริเวณผิวขวดด้านในเพื่อทำให้แมลงวันทองตัวผู้ที่บินเข้ามาตาย(ที่สวนใช้ แลนเนต)

  

ขั้น 4 นำขวดไปแขวนใต้ต้นไม้ที่เราต้องการจะดักผลลัพย์ก็จะเป็นไปตามรูป

view